Reklama

K2INTERNT (K2I): Uchwała Zarządu K2 Internet SA o umorzeniu akcji własnych.

Raport bieżący nr 24/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd K2 Internet S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 23 marca 2010 roku, działając na podstawie art. 363 § 5 ksh, z uwagi na to, iż 4.000 (cztery tysiące) akcji własnych Spółki serii G o wartości nominalnej 1 zł każda, oznaczonych przez KDPW kodem PLK2ITR00010, nabytych przez Spółkę na podstawie umowy nabycia akcji własnych z dnia 28 lutego 2008 r. i przeznaczonych następnie do sprzedaży ich pracownikom (Akcje), nie zostało dotychczas zbyte, podjął uchwałę nr 2/3/2010 w sprawie umorzenia w/w 4.000 (czterech tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł każda, oznaczonych przez KDPW kodem PLK2ITR00010, dających 4000 (cztery tysiące) głosów na walnym zgromadzeniu.

Cena nabycia Akcji zgodnie z umową nabycia akcji własnych z dnia 28 lutego 2008 r. wynosiła 1,06 zł za 1 Akcję Spółki, a łącznie za wszystkie Akcje Spółka zapłaciła wynagrodzenie w wysokości 4.240 zł (słownie: cztery tysiące dwieście czterdzieści złotych).

Umorzenie Akcji następuje w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji z kwoty 2.030.000 zł (słownie: dwa miliony trzydzieści tysięcy złotych) do kwoty 2.026.000 zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia sześć tysięcy złotych), tj. o kwotę 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych), dokonanego w związku z umorzeniem Akcji uchwałą Zarządu Spółki nr 3/3/2010 z dnia 23 marca 2010 r.

Zgodnie z art. 457 § 1 pkt 3 oraz art. 457 § 3 ksh obniżenie kapitału zakładowego Spółki będące skutkiem umorzenia Akcji nastąpi bez przeprowadzania procedury przewidzianej w art. 456 ksh z chwilą zarejestrowania przez Sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Zarządu Spółki nr 3/3/2010 z dnia 23 marca 2010 r. w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki jaka wynika z umorzenia Akcji Spółki. Wysokość kapitału zakładowego Spółki po dokonaniu umorzenia Akcji wyniesie 2.026.000 zł. (słownie: dwa miliony dwadzieścia sześć tysięcy złotych) i będzie stanowił 2.026.000 (słownie: dwa miliony dwadzieścia sześć tysięcy) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt. 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz.259)
Janusz Żebrowski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Akcji | umorzenie | internet | K2 Internet SA | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »