Reklama

CFSA (CFS): Uchwała Zarządu Spółki w sprawie emisji obligacji - raport 2

Raport bieżący nr 2/2021

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2020 w sprawie akceptacji przez Radę Nadzorczą zamiaru potencjalnej emisji obligacji, Zarząd Centrum Finansowego S.A. (Emitent, Spółka) informuje o podjęciu w dniu 01 lutego 2021 r. uchwały w sprawie emisji nie więcej niż 10.000 (słownie: dziesięciu tysięcy) obligacji, na okaziciela, niemających formy dokumentu, serii B,

o wartości nominalnej 1.000 (słownie: tysiąc) PLN każda ("Obligacje”). Emisja Obligacji dojdzie do skutku, jeżeli zostaną złożone ważne, skuteczne i prawidłowo opłacone zapisy na nie mniej niż 3.000 (słownie: trzy tysiące) Obligacji. Obligacje zostaną wyemitowane na okres trzech lat od dnia ich przydziału. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu Obligacji na warunkach określonych w dokumentacji emisyjnej. Warunki emisji Obligacji wskazują standardowe przesłanki żądania wcześniejszego wykupu przez obligatariuszy. Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne

Reklama

i będzie wynosiło WIBOR 3M+ 3% p.a.

Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na pakietach wierzytelności posiadanych przez Emitenta. Zabezpieczenie zostanie ustanowione po wydaniu Obligacji, zgodnie z art. 28 ust. 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1208) ("Ustawa o obligacjach”). Docelowa wartość zabezpieczenia będzie wynosić co najmniej 130 (słownie: sto trzydzieści)% wartości nominalnej wyemitowanych Obligacji.

Obligacje będą oferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach, zaś sporządzenie prospektu ani memorandum nie będzie wymagane na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 i n, z późn. zm.), tj. zostaną zaproponowane do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych na państwo członkowskie, innych niż inwestorzy kwalifikowani. Emisja obligacji nie będzie również wymagała sporządzenia memorandum informacyjnego na podstawie art. 3 ust. 1a Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080), z uwagi na fakt, iż w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie emisji Obligacji, Emitent nie kierował oferty publicznej dotyczącej obligacji.

Obligacje będą proponowane tylko imiennie oznaczonym podmiotom wytypowanym przez Zarząd Emitenta, na podstawie składanych imiennych propozycji nabycia obligacji.

Środki pozyskane w ramach emisji Obligacji zostaną przeznaczone na bezpośredni lub pośredni (za pośrednictwem funduszu sekurytyzacyjnego) zakup pakietów wierzytelności.

O dojściu emisji do skutku oraz ostatecznej kwocie wyemitowanych Obligacji Emitent poinformuje po zakończeniu subskrypcji w dniu dokonaniu przydziału Obligacji. W przypadku niedojścia emisji do skutku, Emitent poinformuje o tym fakcie raportem bieżącym, niezwłocznie po zakończeniu okresu subskrypcji.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-01Piotr Szynalski Prezes Zarządu
2021-02-01Beata Borowiecka Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »