Reklama

ARCHICOM (ARH): Uchwała Zarządu Spółki w sprawie emisji obligacji serii M2/2017 - raport 10

Raport bieżący nr 10/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2016 z 17.06.2016 r. oraz raportu bieżącego nr 9/2017 z dnia 6.03.2017 r. informuje, iż w dniu 6 marca 2017 r. powziął uchwałę w sprawie emisji, w ramach ustalonego Programu Emisji Obligacji - odsetkowych obligacji na okaziciela serii M2/2017 o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych) każda, w maksymalnej liczbie 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) sztuk (dalej jako "Obligacje”). Maksymalna wartość nominalna emisji Obligacji wynosi 60.000.000 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych ).

Reklama

Emisja Obligacji odbywać się będzie na warunkach określonych przez Zarząd Spółki.

Szczegółowe informacje dotyczące emisji Obligacji:

1) cel emisji Obligacji:

Cel emisji Obligacji nie został określony.

2) rodzaj emitowanych Obligacji:

Obligacje serii M2/2017 będą papierami wartościowymi na okaziciela, niemającymi postaci dokumentu.

3) wielkość emisji Obligacji:

60.000.000 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych ).

4) wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji:

Wartość Nominalna każdej Obligacji wynosi 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych) oraz równa jest Cenie Emisyjnej.

5) warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania Obligacji:

Ostateczny termin wykupu Obligacji został ustalony na 10 marca 2020 r.

Oprocentowanie Obligacji będzie ustalone według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR dla depozytów 6 – miesięcznych (WIBOR 6M), powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 2,35 %.

6) zabezpieczenie Obligacji:

Obligacje nie są zabezpieczone.

7) wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Spółki do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia:

Wartość zaciągniętych zobowiązań Spółki na ostatni dzień IV kwartału 2016 r. wynosiła 203.517.507 PLN (słownie: dwieście trzy miliony pięćset siedemnaście tysięcy pięćset siedem złotych).

Perspektywy kształtowania zobowiązań Spółki do czasu całkowitego wykupu Obligacji: Spółka ocenia, że do czasu wykupu Obligacji zobowiązania Spółki oraz Grupy będą kształtować się na bezpiecznym poziomie, umożliwiającym wykonanie w całości zobowiązań wynikających z Obligacji.

Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ASO).

Przedmiot niniejszego raportu stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR, gdyż emisja obligacji o wartości wymienionej w raporcie zapewni Spółce finansowanie w zakresie przyszłych projektów inwestycyjnych, a tym samym wskazuje na zdolność Spółki do zaciągania tego typu zobowiązań i możliwości realizowania swoich celów inwestycyjnych. Powyższa okoliczność zdaniem Zarządu Spółki ma wpływ na wycenę akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i innych instrumentów finansowych notowanych na rynkach regulowanych, a także wskazuje na stabilną sytuację finansową Spółki i zdolność do realizacji przyszłych projektów inwestycyjnych

PODSTAWA PRAWNA

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz.Urz.UE.L 2014 Nr 173, str. 1).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-06Dorota ŚródkaPrezes

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »