Reklama

(ELECTUS): Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji

Raport bieżący nr 24/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Regulamin rynku giełdowego niebędącego rynkiem oficjalnych notowań giełdowych

Electus S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 17 sierpnia 2011 r. została podjęta Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii E w ramach Programu Emisji Obligacji z 21 grudnia 2010 r. o wartości do 50 000 tys. zł. Łączna wysokość Programu Emisji Obligacji wynosi 150 000 tys. zł.

Emisja obligacji w ramach Programu odbędzie się na następujących warunkach:

1) Cel emisji obligacji, dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone;

Finansowanie działalności bieżącej Spółki w zakresie nabywania wierzytelności w sektorze publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego. Emitent nie przewiduje problemów w zakresie wywiązywania się z zobowiązań wynikających z Obligacji.

2) Rodzaju emitowanych obligacji

Obligacje na okaziciela, które będą posiadały formę dokumentu.

3) Wielkość emisji

50 tys. Obligacji (pięćdziesiąt tysięcy)

4) Wartość nominalna i cena emisyjna

Wartość nominalna równa jest cenie emisyjnej i wynosi 1000 zł (tysiąc złotych) za jedną Obligację.

5) Warunki wykupu i wypłaty oprocentowania obligacji

- Dzień Wykupu ustala się na dzień 2 września 2013 roku.

Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę wartości nominalnej wykupywanych Obligacji. Płatności wszystkich świadczeń pieniężnych z Obligacji będą dokonywane w terminach: 1 grudnia 2011 roku, 2 marca 2012 roku, 31 maja 2012 roku, 31 sierpnia 2012 roku, 3 grudnia 2012 roku, 4 marca 2013 roku, 31 maja 2013 roku oraz w dniu wykupu przelewem na rachunek bankowy Obligatariusza wskazany w formie pisemnego oświadczenia wobec Emitenta.

- Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, równe stopie WIBOR 3M z trzeciego dnia roboczego poprzedzającego rozpoczęcie danego okresu odsetkowego powiększonej o ustaloną marżę.

6) Wysokość i forma zabezpieczenia

Obligacje są niezabezpieczone. Nie ustanowiono jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji.

7) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań do wykupu obligacji

Szacowane zobowiązania Spółki na dzień 30 czerwca 2011 r. wynoszą 200 795 tys. zł

Spółka przewiduje, że do czasu wykupu Obligacji wzrost zobowiązań będzie skorelowany ze wzrostem portfela spowodowanym wzrostem rozwoju Spółki i poszerzeniem skali jej działalności, oraz że będą na bieżąco regulowane.

8) Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne

Z Obligacjami nie jest związane jakiekolwiek świadczenie niepieniężne.

9) Przypadki naruszenia warunków emisji obligacji

Każdy z Obligatariuszy może doręczyć Emitentowi pisemne zawiadomienie, że Obligacje stają się natychmiast wymagalne i płatne, a Emitent zobowiązany jest do natychmiastowego wykupu Obligacji, w przypadku zajścia jednego z wymienionych poniżej zdarzeń:

(a) Zadłużenie Emitenta. W przypadku gdy iloraz kapitału obcego oraz kapitału własnego Emitenta przekroczy wartość 2,3;

(b) Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem EBITDA (bez uwzględnienia kosztów finansowania portfela), obliczany jako iloraz sumy zysku z działalności operacyjnej, kosztów finansowania portfela i amortyzacji do wartości kosztu finansowania będzie niższy niż 1,8; lub

(c) Strata netto. Emitent wykaże stratę netto w rocznym sprawozdaniu finansowym lub w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za którykolwiek rok z lat 2011 - 2012; lub

(d) Zmiana kontroli. W przypadku zmiany kontroli Emitenta definiowanej jako sytuację, w której Emitent przestanie być podmiotem zależnym od Domu Maklerskiego IDMSA, chyba że niezwłocznie po tym, jak Emitent przestanie być podmiotem zależnym od Domu Maklerskiego IDMSA, akcje Emitenta będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; lub

(e) Ustanowienie preferencyjnych zabezpieczeń. W przypadku gdy Emitent ustanowi lub pozwoli na istnienie jakiegokolwiek zabezpieczania zadłużenia wynikającego z emisji obligacji wobec niektórych obligatariuszy na jakimkolwiek obecnym lub przyszłym składniku majątku lub przychodów lub jakiejkolwiek ich części, lub Emitent uprzednio nie spowoduje, że jego zobowiązania wynikające z Obligacji zostaną zabezpieczone przez równorzędne obciążenie w celu zabezpieczenia i proporcjonalnie w zależności od sytuacji na tych samych składnikach majątkowych lub dochodach; lub

(f) Prowadzenie działalności. W przypadku zaprzestania przez Emitenta prowadzenia działalność w zakresie świadczenia usług finansowych na rzecz podmiotów sektora ochrony zdrowia i sektora publicznego w Polsce.
Wioleta Błochowiak - Wiceprezes Zarządu
Joanna Kucharewicz - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »