Reklama

DOMDEV (DOM): Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M oraz serii N w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

Raport bieżący nr 35/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Zarząd Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje, zgodnie z art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o znaczącej zmianie informacji poufnej zawartej w raporcie bieżącym nr 34/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku.

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 9 sierpnia 2012 roku podjął uchwałę nr 02/08/12 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M oraz serii N w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Zarząd Spółki, działając na podstawie upoważnienia udzielonego w pkt. 3.2.8 Statutu Spółki, podwyższył kapitał zakładowy Spółki z dotychczasowej kwoty 24.670.397,00 zł (dwadzieścia cztery miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych), do kwoty 24.715.272,00 zł (dwadzieścia cztery miliony siedemset piętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote), to jest o kwotę 44.875,00 zł (czterdzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych), w drodze emisji 24.875 (dwadzieścia cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych numerami od 1 do 24.875 oraz emisji 20.000 (dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych numerami od 1 do 20.000. Emisja akcji serii M oraz serii N następuje w drodze subskrypcji prywatnej. Stosownie do uchwały nr 01/08/12 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na całkowite pozbawienie przez Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy Dom Development S.A prawa poboru oraz w sprawie opinii na temat podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji w ramach kapitału docelowego, Zarząd wyłączył dotychczasowych akcjonariuszy z prawa poboru przedmiotowych 24.875 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii M oraz 20.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii N. Celem emisji akcji serii M oraz serii N jest umożliwienie Spółce wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Programu II Opcji Menedżerskich Dotyczących 726.000 Akcji Dom Development S.A. ("Program II"). Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest okolicznością, że emisja akcji serii M oraz serii N jest skierowana wyłącznie do uczestników Programu II i w celu umożliwienia im wykonania ich praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 02/08/12 z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji serii M w wysokości 14,91 zł oraz akcji serii N w wysokości 16,97 zł, Zarząd ustalił cenę emisyjną nowych akcji serii M na 14,91 zł (czternaście złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) za jedną akcję oraz akcji serii N na 16,97 zł (szesnaście złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) za jedną akcję. Akcje te zostaną pokryte wkładem pieniężnym.
Janusz Stolarczyk - Członek Zarządu
Jacek Zengteler - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: Akcji | w drodze | Emitent | Dom Development SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »