Reklama

BIZTECH (BTK): Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Raport bieżący nr 15/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd BizTech Konsulting S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), informuje, iż w dniu 29 maja 2018 roku, działając na działając na podstawie art. 430-433 oraz 444, 446 i 447 k.s.h., a nadto §6 Statutu Spółki – w oparciu o uchwały z dnia 29.05.2018 roku. Rady Nadzorczej Spółki, podjął uchwałę sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Reklama

Na podstawie Uchwały Zarządu kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), tj. z kwoty 2.333.333,30 zł (dwa miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote trzydzieści groszy) do wysokości 2.533.333,30 zł (dwa miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote trzydzieści gorszy, w drodze emisji 2.000.000 (dwóch milionów) akcji serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Podwyższenia kapitału zakładowego poprzez kolejną emisję akcji na okaziciela serii H dokonuje się za zgodą Rady Nadzorczej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w formie emisji prywatnej. Zarząd Spółki zamierza skierować ww. emisję akcji do osób mającym duży wpływ na rozwój i aktualną pozycję Spółki, co pozwoli również związać te osoby ze Spółką na przyszłość. Wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy 2019, tj. od dnia 01.01.2019 roku.

Cena emisyjna jednej akcji na okaziciela serii H wynosić będzie 0,11 zł (jedenaście groszy) za jedną akcję. Akcje na okaziciela serii H zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym. Wkład na pokrycie akcji serii H zostanie w całości wniesiony do dnia 30 czerwca 2018 roku. Zarząd nie podejmie działań mających na celu wprowadzenie akcji serii H do obrotu przed 1 lutego 2020 roku. Zarząd nie przewiduje w ciągu najbliższych 3 lat kolejnej emisji akcji.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonanym niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany Statut Spółki, w ten sposób, że:

1) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 533 333,30 zł (dwa miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote trzydzieści groszy) i dzieli się na 25 333 333 (dwadzieścia pięć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) sztuki akcji, w tym:

a) 6 860 000 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

b) 4 340 000 (cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

c) 1 400 000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

d) 3 000 000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

e) 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

f) 400 000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

g) 5 833 333 (pięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

h) 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-29Sławomir ChabrosPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »