Reklama

STARWARD (STA): Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (zmiana Statutu Spółki) oraz złożenie oferty objęcia akcji serii I - raport 2

Raport bieżący nr 2/2021

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Starward Industries S.A. ("Spółka”; "Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 19 lutego 2021 r. podjął uchwałę (na mocy przysługującego mu upoważnienia określonego w § 8 Statutu) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji nowej emisji oraz dematerializacji akcji nowej emisji i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rozpoczęcie notowań tych akcji w tym systemie ("Uchwała”).

Reklama

Zgodnie z Uchwałą podwyższeniu ulega kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.639,35 zł (trzy tysiące sześćset trzydzieści dziewięć złotych i 35/100 złotych) w drodze emisji 27.995 (dwudziestu siedmiu tysięcy dziewięćset dziewięćdziesięciu pięciu) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,13 zł każda akcja.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Oferta objęcia akcji została skierowana w dniu dzisiejszym do jednego podmiotu – funduszu Acion Master Fund, zarządzanego przez Acion Partners Limited - zagraniczną instytucję inwestycyjną wspieraną przez KKR - globalną firmę inwestycyjną i pioniera private equity.

Inwestor wstępnie zaakceptował ofertę, a Emitent oczekuje obecnie na przekazanie formalnych dokumentów.

Zgodnie z Uchwałą Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej ustalił jednostkową cenę emisyjną akcji serii I w wysokości 97,00 zł (dziewięćdziesiąt siedem złotych) oraz wyłączył w całości prawo poboru akcji serii I przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. W opinii Zarządu wyłączenie w całości prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do wszystkich akcji serii I jest zgodne z interesem Spółki, z uwagi na możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych umożliwiających rozwój Emitenta.

Zarząd Spółki podejmie wszelkie czynności, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynek NewConnect.

Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego, zmianie ulegnie również Statut Spółki w taki sposób, że dotychczasowa treść §8 ust. 1 Statutu o następującym brzmieniu:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 240.240,00 zł (dwieście czterdzieści tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100) i dzieli się na:

a) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.

b) 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,13 zł (13/100 złotego) każda.

c) 244.509 (dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięć) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,13 zł (13/100 złotego) każda.

d) 110.275 (sto dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.

e) 67.500 (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.

f) 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.

g) 114.711 (sto czternaście tysięcy siedemset jedenaście) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.

h) 73.005 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.”

zostanie zastąpiona postanowieniem o następującym brzmieniu:

"1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 243.879,35 zł (dwieście czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 35/100) i dzieli się na:

a) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.

b) 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,13 zł (13/100 złotego) każda.

c) 244.509 (dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięć) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,13 zł (13/100 złotego) każda.

d) 110.275 (sto dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.

e) 67.500 (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.

f) 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.

g) 114.711 (sto czternaście tysięcy siedemset jedenaście) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.

h) 73.005 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.

i) 27.995 (dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-19Marek MarkuszewskiPrezes Zarządu
2021-02-19Mariusz AntkiewiczCzłonek Zarządu
2021-02-19Daniel BetkeCzłonek Zarządu
2021-02-19Dawid SękowskiCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »