Reklama

KERDOS (KRS): Uchwała Zarządu w sprawie zatwierdzenia szczegółowych warunków emisji obligacji serii E - raport 101

Raport bieżący nr 101/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Działając zgodnie z postanowieniami art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne, Zarząd Spółki HYGIENIKA S.A. informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 98/2012 z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie emisji obligacji serii E, w dniu 6 grudnia 2012 roku podjął Uchwałę nr 38 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych warunków emisji Obligacji Serii E.

W przyjętych szczegółowych Warunkach Emisji Obligacji Serii E postanowiono m.in. że Spółka wyemituje do 30.000 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 3.000.000,- PLN.

Reklama

Datą Emisji Obligacji serii E będzie 13 grudnia 2012 roku. Datą Wykupu Obligacji będzie 31 grudnia 2014 roku.

Wartość minimalna zapisu na Obligacje wynosi 30.000 PLN, przy czym Emitent może przydzielić każdemu z Inwestorów Obligacje za dowolną kwotę. Obligacje będą oprocentowane począwszy od daty emisji (z wyłączeniem tego dnia) do daty wykupu (łącznie z tym dniem). Obligacje będą oprocentowane w okresach odsetkowych. Okresy odsetkowe będą 6 (sześcio-) miesięczne.Okresy odsetkowe w każdym roku będą ustalane następująco: od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 lipca do 31 grudnia. Pierwszy Okres Odsetkowy będzie trwał od 14 grudnia 2012 do 30 czerwca 2013 roku. Oprocentowanie Obligacji będzie naliczane od wartości nominalnej , według stałej stopy procentowej wynoszącej 10,50% w skali roku.

Wykup Obligacji nastąpi przez Spółkę poprzez zapłatę wartości nominalnej, powiększonej o Odsetki naliczone za okres odsetkowy kończący się w dacie wykupu.

Spółka ma prawo do wcześniejszego wykupu części lub wszystkich Obligacji począwszy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia wykupu. W takim wypadku Obligatariusz ma obowiązek ich zbycia w wyznaczonej przez Spółkę dacie wcześniejszego wykupu. Zawiadomienie o Przedterminowym Wykupie wraz z wskazaniem daty wcześniejszego wykupu zostanie podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego lub przesłane Obligatariuszom najpóźniej na 20 dni przed planowanym terminem wykonania prawa Przedterminowego wykupu.

Dniem Ustalenia Prawa do kwoty wykupu w ramach Przedterminowego wykupu będzie 6 (szósty) Dzień Roboczy poprzedzający dzień wcześniejszego wykupu.

W przypadku naruszenia warunków emisji Obligacji serii E także Obligatariusz ma prawo do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji pod warunkiem doręczenia Emitentowi pisemnego zawiadomienia, że świadczenia z Obligacji przez nią posiadanych stają się natychmiast wymagalne i płatne.

W takim wypadku Emitent zobowiązany jest do wykupu Obligacji, w stosunku do których zostało złożone Zawiadomienie, w terminie 30 (trzydziestu) Dni Roboczych od dnia doręczenia mu Zawiadomienia

Obligacje uprawniają tylko do świadczeń pieniężnych. W szczegółowych warunkach emisji przewidziano także ustanowienie konwenantu w postaci wskaźnika zadłużenia finansowego (oprocentowanego) do kapitałów własnych, którego wielkość graniczną ustalono w wysokości 1,00. Spółka jest zobowiązana do przekazywania wartości tego wskaźnika na koniec każdego półrocza roku obrotowego Emitenta do daty wykupu Obligacji Serii E. Pozostałe warunki emisji Obligacji Serii E są standardowe dla tego typu emisji obligacji.

Ponadto, w związku z publikacją raportu okresowego za III kwartał 2012 r. Spółka informuje, że wartość jej zobowiązań na koniec III kwartału 2012 roku wynosiła 19,9 mln zł. a perspektywa kształtowania się zobowiązań Spółki do czasu całkowitego wykupu Obligacji Serii E wyniesie 26,6 mln zł. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent posiada pełną zdolność do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z emisji Obligacji serii E.

W załączeniu Zarząd Spółki Hygienika S.A. publikuje tekst szczegółowych warunków emisji Obligacji serii E.

Załączniki:

Plik;Opis
Kamil Kliniewski - Prezes Zarządu
Łucja Latos - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »