KERDOS (KRS): Uchwała Zarządu w sprawie zmiany Uchwały Zarządu nr 5/2011 z dnia 18.07.2011 r. dotyczącej emisji obligacji serii A. - raport 33

Raport bieżący nr 33/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Działając zgodnie z treścią Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne, Zarząd Spółki HYGIENIKA S.A ( Emitent, Spółka ) informuje, że w dniu 26.07.2011 r. Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 6/2011 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu nr 5/2011 z dnia 18.07.2011 r. dotyczącej emisji 5.000 dwuletnich obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) zł każda .

Najważniejsze zapisy podjętej Uchwały dotyczą zmiany terminu złożenie oświadczenia o przyjęciu Propozycji Nabycia Obligacji Serii A i ich opłacenia , terminu przydziału i objęcia obligacji a także terminu wykupu obligacji i terminu wypłat odsetek od obligacji.

Reklama

Zgodnie więc ze zmienioną uchwałą obecnie :

- warunkiem objęcia Obligacji Serii A będzie złożenie oświadczenia o przyjęciu Propozycji Nabycia Obligacji w formie pisemnej oraz ich opłacenie kwocie równej cenie emisyjnej za każdą obligacje - nie później niż w dniu 12 sierpnia 2011 roku. ( termin pierwotny 29 lipca 2011 rok),

- przydział i objęcie Obligacji nastąpi także w dniu 12 sierpnia 2011 roku ( termin pierwotny 29 lipca 2011 rok),

- Dniem Wykupu Obligacji będzie dzień 12 sierpnia 2013 rok( termin pierwotny 31 lipca 2013 rok),

- Obligatariuszom będą naliczane odsetki, należne w każdym roku za okresy: od 13 sierpnia do 12 luty i od 13 lutego do 12 sierpnia ( pierwotnie: od 1 sierpnia do 31 stycznia i od 1 lutego do 31 lipca)

- Obligacje oprocentowane są według Stopy Procentowej (w stosunku rocznym) obliczanej oddzielnie dla każdego Okresu Odsetkowego jako suma średniej arytmetycznej stopy WIBOR 6M za okres pięciu kolejnych dni roboczych, z czego ostatni dzień okresu pięciodniowego przypada na siedem dni roboczych przed dniem, w którym rozpoczyna się dany Okres Odsetkowy i stałego składnika zawartego w przedziale 700bp. Stopa procentowa obliczana jest według wzoru:

r = (w1 + w2 + w3 + w4 + w5) / 5 + p%

gdzie:

r - Stopa Procentowa Obligacji w danym Okresie Odsetkowym, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,

w1, w2, w3, w4, w5 - stopy WIBOR 6M z pięciu kolejnych dni roboczych,

WIBOR 6M - (Warsaw Interbank Offered Rate) - ogłaszana codziennie, sześciomiesięczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym,

P - stały składnik stopy procentowej w wysokości 700bp

Propozycje zmiany w/w terminów skierowane do obligatariuszy, stanowić będą propozycję zmian odpowiednich punktów w Memorandum informacyjnym spółki HYGIENIKA S.A., natomiast ich przyjęcie, skutkować będzie wejściem w życie tych zmian.

Zarząd Spółki Hygienika S.A. informuje, iż na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji, tj. na 30 czerwca 2011 r. wartość zobowiązań Spółki wynosiła 14.488 tyś PLN. W ocenie Zarządu Spółki łączne zobowiązania do czasu całkowitego wykupu Obligacji kształtować się będą w kwocie 11.531 tyś PLN.
Kamil Kliniewski - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Emitent | uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »