Reklama

ABPL (ABE): Uchwalenie Programu Skupu Akcji Własnych - raport 5

Raport bieżący nr 5/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach (Emitent), informuje, że w dniu 17 września 2019 r., działając na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 grudnia 2018 r., uchwalił Programu Skupu Akcji Własnych Emitenta (Program).

Reklama

Zgodnie z uchwalonym Programem, skup akcji własnych Emitenta (Akcje) będzie prowadzony na podstawie uchwały nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie nabycia Akcji na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, a także art. 362 § 1 pkt. 5) i 8) Kodeksu spółek handlowych. Przedmiotem nabycia będą w pełni pokryte Akcje na okaziciela Emitenta, zdematerializowane, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczone kodem ISIN: PLAB00000019.

Akcje będą nabywane przez Emitenta w celu ich umorzenia.

Maksymalna kwota pieniężna przeznaczona na Program (sfinansowanie nabywania Akcji wraz z kosztami ich nabycia) wynosi 15.000.000 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych) (Kwota Maksymalna).

Maksymalna liczba Akcji do nabycia w Programie wynosi 3 237 528 (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) sztuk.

Program rozpocznie się w dniu 19 września 2019 r. i będzie trwał do 20 grudnia 2021 r. albo do chwili wyczerpania wskazanej wyżej Kwoty Maksymalnej. Zarząd Emitenta może zakończyć Program przed upływem terminu.

Akcje nabywane będą za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, poprzez zawieranie transakcji giełdowych w wyniku składania zleceń maklerskich.

Nabywanie Akcji będzie dokonywane na następujących zasadach:

a) cena nabycia Akcji nie może przekraczać wartości wyższej spośród ceny akcji z ostatniej niezależnej transakcji giełdowej i najwyższej bieżącej niezależnej oferty kupna w systemie obrotu,

b) liczba Akcji nabywanych w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 25 % średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami Emitenta, jaki został notowany na giełdzie w ciągu ostatnich 20 dni notowań poprzedzających dzień nabycia Akcji,

c) niezależnie od postanowień wskazanych w lit. a) – b), minimalna cena nabycia Akcji nie może być niższa od 1 zł (słownie: jeden złoty) za jedną Akcję i nie może być wyższa niż 30 zł (słownie: trzydzieści złotych) za jedną Akcję.

Środki przeznaczone na nabywanie Akcji pochodzić będą z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu na mocy uchwały nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 grudnia 2018 r. Na podstawie przedmiotowej uchwały kapitał rezerwowy na finansowanie nabywania Akcji wynosi 15 000 000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych złotych).

Zarząd Emitenta będzie podawać do publicznej wiadomości informacje o transakcjach nabycia Akcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Akcje zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR w zw. z art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/1052 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-17Andrzej PrzybyłoPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »