INDYKPOL (IND): Uchwalone zmiany w Statucie Spółki - raport 16

Raport bieżący nr 16/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Indykpol S.A. informuje, że uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2014 roku został zmieniony Statut Spółki przez skreślenie pkt.13) w ust.2 art.20 Statutu o brzmieniu: "zatwierdzanie przedstawionej przez Zarząd struktury organizacyjnej Spółki i jej jednostek organizacyjnych”. Punkty 14) i 15) w ust.2 art.20 Statutu Spółki stały się odpowiednio pkt 13) i 14).

Aktualne brzmienie art. 20:

Reklama

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Do szczególnych kompetencji Rady należy:

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym

2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty

3) składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny określonej w ust. 1 i 2

4) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i członków Zarządu

5) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu

6) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności

7) ustalanie wynagrodzeń dla członków Zarządu

8) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki

9) wyrażanie zgody na obciążanie i wydzierżawienie nieruchomości

10) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia i likwidacji oddziałów, filii, przedstawicielstw i innych jednostek organizacyjnych Spółki

11) wyrażanie zgody na tworzenie spółek i innych form działalności gospodarczych, przystępowanie do istniejących spółek lub innych form działalności gospodarczej, nabywanie i zbywanie akcji i udziałów w innych podmiotach.

12) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości

13) zatwierdzanie wieloletniego programu rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznego planu gospodarczo - finansowego Spółki.

14) opiniowanie projektów wszelkich uchwał przedkładanych przez Zarząd do uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

3. Wyboru biegłych rewidentów, przeprowadzających badanie rocznego sprawozdania finansowego spółki i skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej dokonuje Rada Nadzorcza.

Poprzednie brzmienie art. 20 Statutu Spółki:

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Do szczególnych kompetencji Rady należy:

4) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym

5) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty

6) składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny określonej w ust. 1 i 2

4) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i członków Zarządu

5) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu

6) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności

7) ustalanie wynagrodzeń dla członków Zarządu

8) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki

9) wyrażanie zgody na obciążanie i wydzierżawienie nieruchomości

10) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia i likwidacji oddziałów, filii, przedstawicielstw i innych jednostek organizacyjnych Spółki

11) wyrażanie zgody na tworzenie spółek i innych form działalności gospodarczych, przystępowanie do istniejących spółek lub innych form działalności gospodarczej, nabywanie i zbywanie akcji i udziałów w innych podmiotach.

12) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości

13) zatwierdzanie przedstawionej przez Zarząd struktury organizacyjnej Spółki i jej jednostek organizacyjnych

14) zatwierdzanie wieloletniego programu rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznego planu gospodarczo - finansowego Spółki.

15) opiniowanie projektów wszelkich uchwał przedkładanych przez Zarząd do uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

3. Wyboru biegłych rewidentów, przeprowadzających badanie rocznego sprawozdania finansowego spółki i skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej dokonuje Rada Nadzorcza.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-28Waldemar PołuchaProkurent - Dyrektor Finansowy

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: uchwalono

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »