GRUPAAZOTY (ATT): Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku - korekta - raport 31

Raport bieżący nr 31/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości skorygowaną treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku.

Korekty dotyczą błędnej daty w tytule uchwały nr 3 oraz błędnie podanej kwoty w § 1 pkt 4 uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Było:

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Reklama

pod firmą Grupa Azoty S.A. z siedziba w Tarnowie

z dnia 07 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 1) i pkt 21) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 8) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r. oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Grupa Azoty S.A. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6. 871.133 tyś. złotych,

2. jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zysk netto w kwocie 354.793 tyś. złotych oraz dodatni całkowity dochód w kwocie 375.860 tyś. złotych,

3. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 297.496 tyś. złotych,

4. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 246.680,- tyś. złotych, o kwotę 297.496 tyś. złotych, 5. dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego.

Jest:

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

pod firmą Grupa Azoty S.A. z siedziba w Tarnowie

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 50 pkt 1) i pkt 21) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 8) w zw. z § 32 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 r. oraz rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupa Azoty S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Grupa Azoty S.A. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6. 871.133 tyś. złotych,

2. jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zysk netto w kwocie 354.793 tyś. złotych oraz dodatni całkowity dochód w kwocie 375.860 tyś. złotych,

3. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 297.496 tyś. złotych,

4. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 246.680 tyś. złotych,

5. dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-07-03Wojciech WardackiPrezes Zarządu
2018-07-03Paweł ŁapińskiWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »