Reklama

SERINUS (SEN): Uchwały Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dotyczące rejestracji i umorzenia akcji KULCZYK OIL VENTURES INC. oraz zmiana liczby akcji notowanych na GPW

Raport bieżący nr 51/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Kierownictwo Wyższego Szczebla KULCZYK OIL VENTURES INC. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 30 listopada 2010 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 763/10 dotyczącą rejestracji w depozycie akcji Spółki o następującej treści:

"Na podstawie §40 ust. 2, 4a i 6 oraz § 2 ust.1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki KULCZYK OIL VENTURES INC., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia rejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem CA5012401058 do 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) imiennych akcji zwykłych spółki KULCZYK OIL VENTURES INC. bez wartości nominalnej każda, pod warunkiem ich rejestrowania przez CLEARSTREAM BANKING S.A., LUXEMBOURG pod kodem CA5012401058 na koncie prowadzonym dla Krajowego Depozytu oraz podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem CA5012401058, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Krajowy Depozyt rozpocznie rejestrację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych akcji, o których mowa w ust. 1, w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę KULCZYK OIL VENTURES INC. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.

§2

Informacja o zajściu przesłanki umożliwiającej rejestrowanie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych akcji wskazanych w §1 ust. 1 zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Wyżej wymienione akcje Spółki zostały wyemitowane w dniu 2 września 2010 r. w wyniku wykonania przydzielonych opcji przez uprawnionych uczestników Programu Opcji na Akcje, zatwierdzonego przez akcjonariuszy Spółki w czerwcu 2003 r., oraz opisanego w Prospekcie emisyjnym Spółki (s. 224-227). Emitent informował o emisji ww. akcji w raporcie bieżącym nr 33/2010 z dnia 2 września 2010 r.

Jednocześnie Spółka informuje iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych podjął w dniu 30 listopada 2010 r. uchwałę nr 764/10 o następującej treści:

"§1

Na podstawie § 2 ust 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki KULCZYK OIL VENTURES INC., w związku z dokonanym umorzeniem 1.219.061 (jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji tej spółki, Zarząd Krajowego Depozytu stwierdza, że pod kodem CA5012401058 rejestrowanych jest 400.753.330 (czterysta milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści) akcji spółki KULCZYK OIL VENTURES INC.

§2

Uchwała wchodzi z życie z dniem jej podjęcia."

Umorzenie akcji Emitenta o którym mowa powyżej zostało dokonane w dniu 17 sierpnia 2010 r. o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 29/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 r. i dokonane zostało w związku z wykonaniem opcji stabilizacyjnej, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. oraz na str. 338 Prospektu Emisyjnego KULCZYK OIL VENTURES INC

W dniu 1 grudnia 2010 r. Emitent otrzymał informację z Biura Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, iż od sesji w dniu 2 grudnia 2010 r. w obrocie giełdowym notowanych będzie 400753330 szt. akcji KOV zarejestrowanych pod kodem CA5012401058.

Szczegółowa podstawa prawna: §34 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...]
Jakub Korczak - Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »