Reklama

POLAQUA (PQA): Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.I. „POL-AQUA” S.A. z dnia 25 października 2013 r. - raport 38

Raport bieżący nr 38/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA” S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) przekazuje poniżej treść uchwały podjętej na podstawie art. 303 § 1 oraz art. 405 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 października 2013 r, którego porządek obrad był następujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

Reklama

3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad;

4. Podjęcie Uchwały w sprawie przywrócenia akcjom spółki "POL-AQUA" S.A. formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie;

5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 października 2013 roku

w sprawie przywrócenia akcjom spółki "POL-AQUA" S.A. formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2009 Nr 185 poz. 1439, z późn. zm.) ("Ustawa o ofercie"), w związku z wnioskiem jedynego akcjonariusza Spółki - DRAGADOS Sociedad Anonima, uchwala się, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia znieść dematerializację wszystkich akcji Spółki tj. 27.500.100 (dwudziestu siedmiu milionów pięciuset tysięcy stu) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie ("GPW"), zdematerializowanych i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") oraz oznaczonych przez KDPW kodem ISIN PLPAQUA00018 ("Akcje").

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje zarząd Spółki do:

a) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF"), w trybie art. 91ust 2 Ustawy o ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie wyżej wskazanym Akcjom Spółki formy dokumentu oraz

b) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia Akcjom Spółki formy dokumentu i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW.

§3

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała wywołuje skutki w postaci przywrócenia Akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji Akcji Spółki) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na przywrócenie Akcjom Spółki formy dokumentu.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 27.500.100 głosów, w głosowaniu brało udział 27 500 100 głosów na ogólną ilość 27.500.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 100 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 27 500 100 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-10-28 Servando Sierra Martí Prezes Zarządu
2013-10-28 Marek Sobiecki Pierwszy Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »