Reklama

EMPERIA (EMP): Uchwały NWZ Emperia Holding S.A. z dnia 10 kwietnia 2013 roku

Raport bieżący nr 12/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Emperia Holding S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 10 kwietnia 2013 r.:

Reklama

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Emperia Holding” S.A. ("Spółka”) niniejszym uchwala co następuje:

§1.

Zatwierdza się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402 1 kodeksu spółek handlowych.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5.006.169 (pięć milionów sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów, (33,12 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 5.006.169 (pięć milionów sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów,

- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,

- głosów wstrzymujących się nie oddano,

- głosów nie ważnych nie oddano,

- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

"Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12.ust. 2 w zw. z art. 22 ust. 1 ppkt (f) Statutu spółki "Emperia Holding” S.A. ("Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Artura Kawę na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Akcjonariusze w głosowaniu tajnym większością głosów przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5.006.169 (pięć milionów sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów, (33,12 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 5.006.069 (pięć milionów sześć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) głosów,

- przeciw przyjęciu uchwały oddano 100 (sto) głosów,

- głosów wstrzymujących się nie oddano,

- głosów nie ważnych nie oddano,

- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki

"Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (k) Statutu spółki "Emperia Holding” S.A. ("Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób:

1. Skreśla się Art. 6 c.

2. Art. 14 ustęp 2 lit. i) otrzymuje brzmienie:

1. "i) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki jakiejkolwiek czynności prawnej lub finansowej, w tym w szczególności zaciągnięcia zobowiązania - w tym także wystawienie weksla własnego, akceptacja weksla trasowanego, poręczenie wekslowe (aval), albo udzielenie gwarancji - lub dokonanie rozporządzenia, a także dokonanie zakupu majątku, jeżeli wartość przedmiotu czynności prawnej, zobowiązania lub rozporządzenia przekracza 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych, a nadto dokonanie jakiejkolwiek inwestycji kapitałowej jeżeli wartość pojedynczej transakcji lub wielu transakcji dokonanych w okresie 6 miesięcy przekroczy 5.000.000 (pięć milionów) złotych - chyba, że czynność taka uwzględniona jest w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie gospodarczym Spółki oraz podejmowana jest w trakcie tego roku obrotowego, którego dotyczył plan;”

3. Art. 14 ustęp 2 lit. l) otrzymuje brzmienie:

2. "l) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;”

§2.

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego Sądu Rejestrowego zmian do Statutu przyjętych niniejszą uchwałą.

§3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy.

§4.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.”

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 5.006.169 (pięć milionów sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów, (33,12 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 5.006.169 (pięć milionów sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) głosów,

- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,

- głosów wstrzymujących się nie oddano,

- głosów nie ważnych nie oddano,

- sprzeciwów nie zgłoszono.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-04-10Elżbieta ŚwiniarskaDyrektor Ekonomiczny

Dowiedz się więcej na temat: uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »