Reklama

EMPERIA (EMP): Uchwały NWZ Emperia Holding S.A. z dnia 20 grudnia 2017 roku

Raport bieżący nr 74/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Emperia Holding S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 20 grudnia 2017 roku.

Reklama

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Emperia Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Emperia Holding” S.A. ("Spółka”) niniejszym uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 4021 kodeksu spółek handlowych.

§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 9.121.925 (dziewięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 73,91 % (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki Emperia Holding Spółka Akcyjna.

Łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 9.121.925 (dziewięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć), z czego oddano:

• 8.987.853 (osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) głosów "za”,

• przy braku głosów "przeciw”,

• i 134.072 (sto trzydzieści cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) głosów "wstrzymujących się”.

Wobec powyższego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Emperia Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emperia Holding Spółka Akcyjna ("Spółka”) z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o art. 430 § 1 i 430 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1577), uchwala, co następuje:

§ 1

Artykuł 6e ust. 1 uzyskuje następujące brzmienie:

"1. Akcjonariusz, który przejął kontrolę nad Spółką w okresie do dnia 31 grudnia 2018 r. ("Akcjonariusz Kontrolujący”), ma obowiązek, na żądanie innego akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki zgłoszone do dnia 31 stycznia 2019 r., odkupić od niego akcje Spółki na warunkach wskazanych w ust. 2-9 poniżej ("Opcja Sprzedaży”). Opcja Sprzedaży wygasa:

a) z dniem, w którym na podstawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki, ogłoszonego na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, za cenę za akcję nie niższą niż 100 złotych, podmiot nabywający akcje Spółki nabędzie w takim wezwaniu akcje stanowiące ponad 50% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do ponad 50% ogólnej liczby głosów w Spółce, jeżeli ogłoszenie takiego wezwania nastąpi przed dniem 30 czerwca 2018; albo

b) z dniem 31 stycznia 2019 r.”

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem jego zmian wynikających z niniejszej uchwały, po zarejestrowaniu zmian Statutu przez sąd rejestrowy.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 9.121.925 (dziewięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji, co stanowi (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) 73,91 % (siedemdziesiąt trzy całe i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki EMPERIA HOLDING Spółka Akcyjna.

Łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 9.121.925 (dziewięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć), z czego oddano:

• 8.909.256 (osiem milionów dziewięćset dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć) głosy "za”,

• przy 212.669 (dwieście dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć) głosach "przeciw”

• i braku głosów "wstrzymujących się”.

Wobec powyższego uchwała została podjęta.

Informacja o zgłoszonych sprzeciwach

Pełnomocnik Akcjonariusza Eurocash S.A. oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-12-20Dariusz KalinowskiPrezes Zarządu
2017-12-20Cezary BaranWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »