SNIEZKA (SKA): Uchwały NWZA - raport 5

Raport bieżący nr 5/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd FFiL Śnieżka SA przekazuje niniejszym treść uchwał pojętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 marca 2017 roku.

Uchwała Nr 1/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 15 marca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Reklama

§ 1

Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Lubzinie w osobie Pana Stanisława Cymbor.

Wybór został dokonany przez aklamację.

Uchwała Nr 2/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 15 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki projektu zmian w Statucie Spółki

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 117 014

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,3%

Łączna liczba ważnych głosów: 11 117 014

w tym głosów:

za: 11 117 014

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 3a/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 15 marca 2017 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Jerzego Pater.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6 575 347

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 52,1%

Łączna liczba ważnych głosów: 7 908 679

w tym głosów:

za: 7 908 679

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 3b/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 15 marca 2017 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Rafała Mikrut.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 117 014

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,3%

Łączna liczba ważnych głosów: 11 117 014

w tym głosów:

za: 9 862 847

przeciw: 0

wstrzymujących się: 1 254 167

Uchwała Nr 3c/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 15 marca 2017 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Jacka Pakuły.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 117 014

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,3%

Łączna liczba ważnych głosów: 11 117 014

w tym głosów:

za: 11 117 014

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 4/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S A 

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 15 marca 2017 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki

Zgodnie z pkt 7 Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie postanawia podjąć uchwałę o treści:

§ 1

1. Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki:

1) paragraf 2 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

"Siedzibą Spółki jest miejscowość Warszawa, województwo mazowieckie.”

2) paragraf 10 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

"Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w Brzeźnicy lub w Dębicy”

3) Paragraf 11 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

"Oprócz spraw określonych w przepisach prawa, kwalifikowanej większości ¾ (trzech czwartych) głosów oddanych wymagają dla swej ważności uchwały w następujących sprawach:

a. połączenia Spółki z innym podmiotem a także podziału spółki,

b. usunięcia spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia objętych wcześniej porządkiem dziennym.”

4) Paragraf 14 ust. 2 pkt 5 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

"zatwierdzanie przygotowanego przez Zarząd planu finansowo-rzeczowego Grupy Kapitałowej”

5) Paragraf 14 ust. 2 pkt 6 Statutu zostaje skreślony, w związku z czym ma miejsce następująca zmiana numeracji w zakresie § 14 ust. 2 pkt 6-11:

- pkt 6 otrzymuje brzmienie jak dotychczasowy pkt 7,

- pkt 7 otrzymuje brzmienie jak dotychczasowy pkt 8,

- pkt 8 otrzymuje brzmienie jak dotychczasowy pkt 9,

- pkt 9 otrzymuje brzmienie jak dotychczasowy pkt 10,

- pkt 10 otrzymuje brzmienie jak dotychczasowy pkt 11,

- dotychczasowy pkt 11 zostaje skreślony.

6) Paragraf 14 ust. 2 pkt 10 lit. a) Statutu [przed zmianą numeracji, o której mowa w pkt 5 powyżej - pkt 11 lit. a] otrzymuje następujące brzmienie:

"nabywanie i zbywanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej jednostkowo 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych),nie przewidziane w planie finansowym;”

7) w paragrafie 14 ust. 2 pkt 10 [przed zmianą numeracji, o której mowa w pkt 5 powyżej - pkt 11] po lit. h) dodaje się lit. i) o następującym brzmieniu:

"głosowanie na zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach akcjonariuszy spółek zależnych w sprawach:

- wyrażenia zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

- nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym,

- zbycia praw do znaków towarowych,

- zmiany umowy lub statutu spółki,

- podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,

- przekształcenia, połączenia lub podziału spółki,

- otwarcia likwidacji spółki,

- zawieszenia działalności spółki.”

8) W paragrafie 15 ust. 8 ulega skreśleniu w całości.

2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 2

Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9 117 014

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 72,3%

Łączna liczba ważnych głosów: 11 117 014

w tym głosów:

za: 11 117 014

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-15Piotr MikrutPrezes Zarządu
2017-03-15Witold WaśkoWiceprezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Śnieżka SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »