Reklama

PLAYWAY (PLW): Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu - raport 75

Raport bieżący nr 75/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16 października 2017 roku oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za”, "przeciw” i "wstrzymujących się”.

Reklama

UCHWAŁA Nr 1/16/10/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 października 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 16 października 2017 r. Pana Mateusza Zawadzkiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 3.009.150 akcji stanowiących 45,59% kapitału zakładowego oddano 3.009.150 ważnych głosów w tym:

3.009.150 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA Nr 2/16/10/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 października 2017 roku

w przedmiocie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 16 października 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 3.009.150 akcji stanowiących 45,59% kapitału zakładowego oddano 3.009.150 ważnych głosów w tym:

3.009.150 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA Nr 3/16/10/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 października 2017 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 3.009.150 akcji stanowiących 45,59% kapitału zakładowego oddano 3.009.150 ważnych głosów w tym:

3.009.150 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA Nr 4/16/10/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 października 2017 roku

w sprawie zmian Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 5 pkt 9) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§1.

Zmianie ulega §14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w ten sposób, że zastępuje się dotychczasowe brzmienie poprzez nadanie nowej, następującej treści:

"1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich aspektach jej działalności.

2. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków. Skład Rady Nadzorczej powinien odpowiadać powszechnie obowiązującym przepisom prawa.”

§2.

W §14 ust. 18 Statutu Spółki dodaje się pkt 6) nadając mu następującą treść:

"6) współdziałanie z Komitetem Audytu w zakresie realizacji działań określonych regulaminem Komitetu Audytu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.”

§3.

Po §14 ust. 18 Statutu Spółki dodaje się ust. 19 do 23 nadając im następującą treść:

"19. Rada Nadzorcza powołuje w drodze uchwały Komitet Audytu oraz uchwala regulamin Komitetu Audytu określający jego funkcje, zadania oraz zasady funkcjonowania.

20. Członkowie Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, powoływani są pośród członków Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą Spółki.

21. Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.

22. Komitet Audytu składa się przynajmniej z 3 członków, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu.

23. Rada Nadzorcza może powoływać także inne komitety i uchwalać ich regulaminy.”

§4.

Zmianie ulega §12 ust.5 pkt 11) Statutu w ten sposób, że zastępuje się dotychczasowe brzmienie poprzez nadanie nowej, następującej treści:

"11) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu;”

§5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia i z mocą obowiązującą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym z 3.009.150 akcji stanowiących 45,59% kapitału zakładowego oddano 3.009.150 ważnych głosów w tym:

3.009.150 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA Nr 5/16/10/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki PlayWay Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 października 2017 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z powyższej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 3.009.150 akcji stanowiących 45,59% kapitału zakładowego oddano 3.009.150 ważnych głosów w tym:

3.009.150 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-10-16Krzysztof Kostowski Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »