IMPERIO (IMP): Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Capital NFI S.A. w dniu 18 października 2011 roku - raport 46

Raport bieżący nr 46/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod nazwą BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 28 (zwany dalej jako Fundusz) działając na podstawie paragrafu 38 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z póź. zm.), przekazuje w załączeniu uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 18 października 2011 roku.

Reklama

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."

z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")

z dnia 18 października 2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Grzegorza Maja.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 30.813.333 akcji, które stanowią 59,95 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 30.813.333, głosów "za" oddano 30.813.333, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała Nr2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."

z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")

z dnia 18 października 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Walne Zgromadzenie BBI CAPITAL Narodowego Funduszu Inwestycyjnego postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1) otwarcie walnego zgromadzenia;

2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) sporządzenie listy obecności;

5) przyjęcie porządku obrad;

6) podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji i zmiany statutu spółki;

7) zamknięcie walnego zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 30.813.333 akcji, które stanowią 59,95 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 30.813.333, głosów "za" oddano 30.813.333, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A."

z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")

z dnia 18 października 2011 roku

w sprawie emisji obligacji i zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 2 pkt 1) Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku (dalej: Ustawa) oraz art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, a ponadto art. 30.2 litera b) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje decyzję o otwarciu Programu Emisji Obligacji Spółki, w ramach którego będą emitowane w jednej lub kilku seriach, począwszy od serii H w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2015 r., obligacje o łącznej maksymalnej wartości do 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) złotych.

§2

Emisje obligacji będą następowały, według uznania Zarządu:

1) w trybie art. 9 pkt 1 Ustawy, tj. oferty publicznej, do którego stosuje się przepisy ustawy o ofercie publicznej,

2) w trybie art. 9 pkt 2 Ustawy, tj. oferty publicznej, do którego nie stosuje się przepisów ustawy o ofercie publicznej, lub

w trybie art. 9 pkt 3 Ustawy, tj. oferty niepublicznej.

§ 3

Szczegółowe warunki emisji obligacji, a w szczególności wartość nominalna emitowanych obligacji, daty emisji i wykupu, zasady ustalania ceny emisyjnej oraz oprocentowania obligacji i zasady wypłaty należnych odsetek będą zawarte w odpowiednich Propozycjach Nabycia obligacji.

§ 4

Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji, dokonywaniem w imieniu Spółki wypłat świadczeń z obligacji i prowadzeniem depozytu obligacji oraz organizacja rynku wtórnego zostaną powierzone wybranemu przez Zarząd podmiotowi, który zajmuje się obsługą emisji obligacji, na podstawie zawartych z tym podmiotem umów.

§ 5

Pozostałe warunki emisji obligacji oraz obsługi emisji obligacji w zakresie nie uregulowanym niniejszą uchwałą zostaną ustalone przez Zarząd Spółki w odpowiedniej uchwale.

§ 6

Wprowadza się następujące zmiany w statucie Spółki:

1. W art. 30 ust. 2 pkt b) otrzymuje brzmienie:

"b) emisja obligacji zamiennych".

§7

Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 8

Powyższa Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd rejestrowy zmian w Statucie Spółki, o których mowa w § 6 uchwały.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 30.813.333 akcji, które stanowią 59,95 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 30.813.333, głosów "za" oddano 26.654.653, głosów "przeciw" nie oddano, zaś głosów "wstrzymujących się" oddano 4.158.680.

Podstawa prawna:

Paragraf 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z póź. zm.)
Wojciech Grzybowski - Prezes Zarzadu
Paweł Sikorski - Członek Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: 18+ | ZGROMADZENIA | uchwały | zgromadzenie | Emitent | BBI Capital NFI SA | +18

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »