Reklama

FARMACOL (FCL): Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Farmacol S.A. w dniu 02 marca 2016 roku - raport 4

Raport bieżący nr 4/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd FARMACOL S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Farmacol S.A. w dniu 02 marca br. wraz ze wskazaniem liczby akcji, z których zostały oddane ważne głosy, procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym głosów "za”, "przeciw” i "wstrzymujących się”:

Reklama

UCHWAŁA NUMER 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia – Pana Bartosza Nowaka.

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 16648391 akcji dysponujących 24645791 głosami, oddano 24645791 ważnych głosów z 16648391 akcji stanowiących 71,15 % kapitału zakładowego, "za” uchwałą oddano 24645791 głosów, głosów "przeciw” i "wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 2

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wybiera komisję skrutacyjną w składzie:

- Artur Długaj;

- Marek Michalski.

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 16648391 akcji dysponujących 24645791 głosami, oddano 24645791 ważnych głosów z 16648391 akcji stanowiących 71,15 % kapitału zakładowego, "za” uchwałą oddano 24645791 głosów, głosów "przeciw” i "wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA NUMER 3

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

6. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Farmacol Spółka Akcyjna poprzez wniesienie jej aportem do spółki zależnej – "Farmacol Logistyka" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach.

7. Zamknięcie obrad.

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 16648391 akcji dysponujących 24645791 głosami, oddano 24645791 ważnych głosów z 16648391 akcji stanowiących 71,15 % kapitału zakładowego, "za” uchwałą oddano 24645791 głosów, głosów "przeciw” i "wstrzymujących się” nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NUMER 4

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa "Farmacol" Spółka Akcyjna poprzez wniesienie jej aportem do spółki zależnej – "Farmacol-Logistyka" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą

2. w Katowicach, działając na postawie art. 393 pkt 3 w zw. z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz stosownie do treści § 11 ust. 1 pkt h Statutu Spółki, wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, obejmującej Centrum Sprzedaży Hurtowej Farmacol Spółka Akcyjna, stanowiący wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników materialnych, niematerialnych, zobowiązań, praw i obowiązków wynikających z zawartych umów oraz pracowników stanowiących personel Centrum Sprzedaży Hurtowej. Przedmiotem działalności Centrum Sprzedaży Hurtowej jest hurtowy obrót produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia, a także innymi środkami i wyrobami zgodnie z art. 72 Prawa farmaceutycznego. Zbycie nastąpi na rzecz "Farmacol-Logistyka" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000288521,

3. w której to spółce "Farmacol" Spółka Akcyjna posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym.

4. Przejście części zakładu pracy "Farmacol" Spółka Akcyjna w Katowicach, obejmującej pracowników Centrum Sprzedaży Hurtowej, do "Farmacol-Logistyka" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach nastąpi w trybie art. 23[1] Kodeksu pracy.

5. Wartość godziwa przenoszonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zostanie ustalona w oparciu o wyniki wyceny przeprowadzonej przez firmę doradczą PwC Polska Sp. z o.o.

§ 2

Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa "Farmacol" Spółka Akcyjna, bliżej opisanej w § 1 niniejszej uchwały, nastąpi w zamian za objęcie nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej – "Farmacol-Logistyka" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach. Po podniesieniu kapitału zakładowego "Farmacol" Spółka Akcyjna posiadać będzie 100 % udziałów w kapitale zakładowym "Farmacol-Logistyka" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna,

w szczególności poprzez ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, ustalenie wartości, po jakiej zorganizowana część przedsiębiorstwa zostanie wniesiona, jako wkład niepieniężny (aport) do "Farmacol-Logistyka" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach w oparciu o dokonaną wycenę, o której mowa w § 1 ust. 3 niniejszej uchwały, ustalenie innych szczegółowych warunków zbycia oraz dokonanie wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się konieczne dla wykonania niniejszej uchwały.

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 16648391 akcji dysponujących 24645791 głosami, oddano 24645791 ważnych głosów z 16648391 akcji stanowiących 71,15 % kapitału zakładowego, "za” uchwałą oddano 22389993 głosy, "przeciw” oddano 2255798 głosów, głosów "wstrzymujących się” nie było.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 oraz § 100 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów

papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-03-02Barbara KaszowiczWiceprezes Zarządu
2016-03-02Ryszard PiekarzCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »