Reklama

PLASTBOX (PLX): Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki - raport 1

Raport bieżący nr 1/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 15 stycznia 2019 roku w siedzibie Spółki w Słupsku (76-200) przy ul. Lutosławskiego 17a oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za”, "przeciw” i "wstrzymujących się”.

Reklama

UCHWAŁA NR 1/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 15 stycznia 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. odbywającego się w dniu 15 stycznia 2019 r. Pana Adama Laskowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 4.296.943 akcji stanowiących 10,25% kapitału zakładowego oddano 4.296.983 ważne głosy w tym:

4.296.983 głosy "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 2/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 15 stycznia 2019 roku

w sprawie ustalenia liczby Członków Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną i ustala się liczbę jej członków na dwie osoby.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 4.296.943 akcji stanowiących 10,25% kapitału zakładowego oddano 4.296.983 ważne głosy w tym:

4.296.983 głosy "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 3/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 15 stycznia 2019 roku

w sprawie powołania Członka Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 6 ust. 1 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Powołuje się Annę Pawlak na Członka Komisji Skrutacyjnej dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 15 stycznia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 4.296.943 akcji stanowiących 10,25% kapitału zakładowego oddano 4.296.983 ważne głosy w tym:

4.296.983 głosy "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 4/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 15 stycznia 2019 roku

w sprawie powołania Członka Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 6 ust. 1 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Powołuje się Grzegorza Pawlak na Członka Komisji Skrutacyjnej dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 15 stycznia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 4.296.943 akcji stanowiących 10,25% kapitału zakładowego oddano 4.296.983 ważne głosy w tym:

4.296.983 głosy "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 5/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 15 stycznia 2019 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box’’ spółka akcyjna z siedzibą w Słupsku ("Spółka”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki.

7. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 4.296.943 akcji stanowiących 10,25% kapitału zakładowego oddano 4.296.983 ważne głosy w tym:

4.296.983 głosy "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 6/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 15 stycznia 2019 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie Spółki i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 11 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box’’ spółka akcyjna z siedzibą w Słupsku ("Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym wyraża zgodę na:

(i) ustanowienie na rzecz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie Spółki, obejmujących, między innymi, wszystkie ruchomości i zbywalne prawa, zarówno istniejące jak i przyszłe, stanowiące zbiór rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996r. (Dz.U. 2018 poz. 2017) ("Umowa Zastawów”), w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań, między innymi, Spółki wobec wierzycieli, w związku z planowanym zawarciem Umowy kredytu akwizycyjnego, kredytu refinansowego i linii wieloproduktowej, zawieranej pomiędzy, Spółką, "PLAST-BOX DEVELOPMENT” sp. z o.o., "PLAST-BOX APARTMENTS” sp. z o.o. oraz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, której celem jest, między innymi, sfinansowanie nabycia 100 % udziałów spółki Stark Partner sp. z o.o. z siedzibą w Urszulinie oraz 100% udziałów spółki Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Urszulinie oraz refinansowanie istniejącego zadłużenia Spółki;

(ii) dzierżawę przedsiębiorstwa, w tym podpisanie pełnomocnictwa na rzecz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie do zawarcia umowy dzierżawy przedsiębiorstwa z imieniu Spółki zgodnie z postanowieniami Umowy Zastawów;

(iii) wszelkie sposoby zaspokojenia przewidziane w Umowie Zastawów;

(iv) podpisanie przez Spółkę wszelkich zawiadomień, potwierdzeń, pełnomocnictw oraz oświadczeń związanych z Umową Zastawów oraz jakichkolwiek innych dokumentów, których podpisanie przez Spółkę zostanie wskazane w Umowie Zastawów.

§ 2

Zarząd Spółki jest uprawniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu skutecznego ustanowienia w/w zastawów rejestrowych, w szczególności do zawarcia umowy zastawów rejestrowych oraz podpisania innych dokumentów niezbędnych do skutecznego ustanowienia wszelkich zastawów.

Niniejsza zgoda jest udzielana bezterminowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 4.296.943 akcji stanowiących 10,25% kapitału zakładowego oddano 4.296.983 ważne głosy w tym:

4.296.983 głosy "za”

0 głosów "przeciw”

0 głosów "wstrzymujących się”.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-01-15Grzegorz PawlakPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »