Reklama

NORTHCOAST (NCT): Uchwały podjęte podczas walnego zgromadzenia. - raport 22

Raport bieżący nr 22/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie informuje, iż nadzwyczajne walne zgromadzenie w dniu 29 września 2017 roku podjęło następujące uchwały:

Uchwała 01/09/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.

z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie North Coast S.A. niniejszym wybiera Marcina Pietkiewicza jako Przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.

Reklama

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.301.671 akcji, stanowiących 71,93 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała głosowaniu została podjęta przez aklamację 3.301.671 głosami "za”, bez głosów "przeciw” i głosów wstrzymujących się.

Uchwała 02/09/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki North Coast S.A.

z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie North Coast S.A. niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 08/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A. z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz użycia kapitału zapasowego,

6) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.301.671 akcji, stanowiących 71,93 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w jawnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.301.671 głosami "za”, bez głosów "przeciw” i głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 03/09/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.

z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 08/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A. z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz użycia kapitału zapasowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie North Coast S.A. niniejszym postanawia zmienić uchwałę nr 08/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2017 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 w następujący sposób:

§ 1

1. Pozostawić bez zmian decyzję Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A. w zakresie przeznaczenia kwoty zysku spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości 53.966,23 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 23/100) w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

2. Przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy North Coast S.A. części zysku za lata poprzednie w kwocie 8.576.000,00 zł ( słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), która to kwota pochodzi z zysku kapitału zapasowego North Coast S.A.

3. Podział zysku, o którym mowa w ust 2 powyżej, dokonany zostanie według następujących zasad:

a) kwota zysku do podziału między akcjonariuszy North Coast S.A. wynosi 2,68 zł (słownie: dwa złote 68/100) na jedną akcję,

b) uprawnionymi do otrzymania podzielonego zysku będą osoby pozostające akcjonariuszami North Coast S.A. w dniu 13 października 2017 r.

c) Termin wypłaty kwoty dzielonej pomiędzy akcjonariuszy North Coast S.A. na podstawie niniejszej uchwały ustala się na dzień 13 listopada 2017 r.

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.301.671 akcji, stanowiących 71,93 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została podjęta. W głosowaniu oddano łącznie 3.301.671 głosów w tym: głosów "za” przyjęciem uchwały– 486.458, głosów "przeciw” uchwale – 2.815.213, głosów "wstrzymujących się” - 0.

Uchwała nr 04/09/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia North Coast S.A.

z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie North Coast S.A. niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia tego Walnego Zgromadzenia poniesie North Coast S.A.

W głosowaniu oddane ważne głosy z 2.301.671 akcji, stanowiących 71,93 % w kapitale zakładowym. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w jawnym głosowaniu została podjęta jednogłośnie 3.301.671 głosami "za”, bez głosów "przeciw” i głosów wstrzymujących się.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-09-29Luigi FiciPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »