Reklama

NOWAGALA (CNG): Uchwały podjęte przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali S.A. w dniu 21 grudnia 2011 r. - raport 109

Raport bieżący nr 109/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Ceramika Nowa Gala S.A. podaje do wiadomości uchwały podjęte przez nadzwyczajne walne zgromadzenie, które miało miejsce w dniu 21 grudnia 2011r., zwracając jednocześnie uwagę na fakt, że uchwała numer 5 nie uzyskała stosownej większości głosów i nie została podjęta.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jana Nowaka.

§ 2.Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 24 691 675, z których oddano 24 691 675 ważnych głosów (co stanowi 43,3% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 24 691 665 głosów, przy braku głosów przeciwnych i 10 głosach wstrzymujących się

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w

Końskich uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 24 691 675, z których oddano 24 691 675 ważnych głosów (co stanowi 43,3% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 24 691 675 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w

Końskich powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Sławomir Wykręt,

2. Łukasz Szteleblak,

§ 2.Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 24 691 675, z których oddano 24 691 675 ważnych głosów (co stanowi 43,3% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 24 691 675 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Rozpatrzenie informacji Zarządu o realizacji procesu nabywania akcji własnych realizowanego na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 kodeksu spółek handlowych w oparciu o uchwały nr 3 i 4 podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 października 2008 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Ceramika Nowa Gala" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 października 2008 roku w sprawę wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki, realizowane na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu Spółek Handlowych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 5 października 2008 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Ceramika Nowa Gala" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 października 2008 roku w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki, realizowanego na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu Spółek Handlowych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 5 października 2008 roku.

10. Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 24 691 675, z których oddano 24 691 675 ważnych głosów (co stanowi 43,3% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 24 691 675 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy "Ceramika Nowa Gala" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10

października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji

własnych Spółki, realizowane na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu Spółek

Handlowych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 5 października 2008 roku.

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Ceramika Nowa Gala" S.A. z siedzibą w Końskich uchwala co następuje:

§ 1.Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Ceramika Nowa Gala" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 października 2008 roku, na następujące:

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu Spółek Handlowych w ilości nie większej niż 11 407 614 (jedenaście milionów czterysta siedem tysięcy sześćset czternaście) akcji ."

§ 2.W pozostałym zakresie uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Ceramika Nowa Gala" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 października 2008 roku pozostaje bez zmian.

§ 3.Uchwała niniejsza obowiązuje od dnia powzięcia.

Za podjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 827 760 głosów, przeciw przyjęciu uchwały oddano 23 863 915 głosów. Uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy "Ceramika Nowa Gala" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10

października 2008 roku w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji

własnych Spółki, realizowanego na podstawie art.362 § 1 pkt. 8) Kodeksu Spółek

Handlowych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 5 października 2008 roku.

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych , art. 362 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Ceramika Nowa Gala" S.A. z siedzibą w Końskich uchwala co następuje:

§1. Utworzony uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Ceramika Nowa Gala" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 października 2008 roku, kapitał

rezerwowy - kapitał finansowania nabycia akcji własnych zostaje powiększony o kwotę 700.000 (słownie: siedemset tysięcy złotych) - pochodzącą z zysków spółki z lat ubiegłych.

§ 2.W pozostałym zakresie uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Ceramika Nowa Gala" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 października 2008 roku pozostaje bez zmian.

§ 3.Uchwała niniejsza obowiązuje od dnia powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 24 691 675, z których oddano 24 691 675 ważnych głosów (co stanowi 43,3% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 20 710 059 głosów, przeciwko 3 981 616 głosów , przy braku głosów wstrzymujących się.

Podstawa prawna: §38 pkt 1 ust. 7 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Waldemar Piotrowski - Prezes zarządu

Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | uchwały | zgromadzenie | Emitent | Ceramika Nowa Gala SA | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »