Reklama

CNT (CNT): Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 16 lipca 2017 roku wraz z wynikami głosowań. - raport 35

Raport bieżący nr 35/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. w dniu 16 lipca 2017 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami.

UCHWAŁA nr 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 16 lipca 2017r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

Reklama

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.948.339 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 5.948.339 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji Spółki, co stanowi 65,44 % (sześćdziesiąt pięć i czterdzieści cztery setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.948.339 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała nr 1 została podjęta.

UCHWAŁA nr 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 16 lipca 2017r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany (korekty) uchwały numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2017 roku.

5. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.948.339 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 5.948.339 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji Spółki, co stanowi 65,44 % (sześćdziesiąt pięć i czterdzieści cztery setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.948.339 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała nr 2 została podjęta.

UCHWAŁA nr 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 16 lipca 2017r.

w sprawie zmiany (korekty) uchwały numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2017 roku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 398 oraz art. 348 § 1 w związku z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zmienia uchwałę numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. z dnia 13 czerwca 2017 roku w następujący sposób:

1. w § 1 ust. 2 zmienia się wysokość wypłacanej dywidendy przez Spółkę z kapitału zapasowego do kwoty 1.818.000 złotych, co stanowi 20 groszy na 1 akcję (w następstwie dokonanej korekty, łączna kwota wypłacanej przez Spółkę dywidendy wyniesie 1.818.000 złotych, co stanowi 20 groszy na 1 akcję), wobec czego § 1 ust. 2 otrzymuje poniższe brzmienie:

" 2. Wypłacić dywidendę w kwocie 1.818.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset osiemnaście tysięcy złotych i 00/100 groszy), co stanowi 20 gr (słownie: 20 groszy) na jedną akcję CNT S.A. z kapitału zapasowego”.

2. Pozostała treść uchwały numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. z dnia 13 czerwca 2017 roku, w szczególności dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty, nie ulega zmianie.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu upoważnia Zarząd Spółki do wykonana wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w szczególności do niezwłocznego poinformowania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") o zaistniałej sytuacji w celu realizacji niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.948.339 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 5.948.339 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji Spółki, co stanowi 65,44 % (sześćdziesiąt pięć i czterdzieści cztery setne procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano 5.948.339 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,

- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała nr 3 została podjęta.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7-9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 133 z późn. zm.).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-07-16Jacek TaźbirekPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »