Reklama

GREMINWES (GIW): UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 16 GRUDNIA 2013 ROKU. - raport 31

Raport bieżący nr 31/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Gremi Media SA informuje, że w dniu 16 grudnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Reklama

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48,29 % akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 48,29 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne - 4 315 510 głosy "za” – 4 256 929 głosy "przeciw” - 0, głosy wstrzymujące się – 58 581, sprzeciwów nie zgłoszono, w związku z powyższym uchwałę nr 1 podjęto większością 98,64 %.

Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Przedstawienie informacji o stanie rejestracji zmiany firmy, siedziby i adresu spółki Wydawnictwo Przekrój sp. z o.o.

6. Przedstawienie istotnych elementów planu połączenia oraz istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów.

7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Gremi Media Spółka Akcyjna ze spółką Wydawnictwo Przekrój spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gremi Sukces sp. z o.o.).

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 48,29 % akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 48,29 % udziału w kapitale zakładowym, głosy ważne – 4 315 510 głosy "za” – 4 256 929, głosy "przeciw” – 20 224, głosy wstrzymujące się – 38 357, sprzeciwów nie zgłoszono, w związku z powyższym uchwałę nr 2 podjęto większością 98,64 % głosów.

Uchwała nr 3 w sprawie połączenia Gremi Media S.A. ze spółką Gremi Sukces spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Walne Zgromadzenie spółki Gremi Media S.A. z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej "Gremi Media” lub "Spółką Przejmującą”), działając na podstawie art. 506 § 2 w zw. z 516 § 1 i § 6 kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h.”) uchwala, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE

1.Gremi Media S.A. z siedzibą w Krakowie łączy się ze spółką Gremi Sukces spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000108671, legitymującą się numerami NIP: 6760075811 oraz Regon: 350526060, o kapitale zakładowym wynoszącym: 594.000,00 zł ("Gremi Sukces”).

2.Połączenie, o którym mowa w ust. 1 będzie przeprowadzone na zasadach art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Gremi Sukces na Gremi Media, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 515 § 1 k.s.h. - na zasadach określonych w planie połączenia Gremi Media oraz Gremi Sukces uzgodnionym w dniu 29 października 2013 roku i opublikowanym na stronach internetowych spółek: http://www.gremimedia.eu/ oraz www.przekroj.gremi.pl zgodnie z art. 500 § 21 i 516 § 6 k.s.h. (zwanym dalej: "Planem Połączenia”). Kopia Planu Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA

1.Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia.

2.W związku z tym, że połączenie Spółek będzie przeprowadzane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 515 § 1 k.s.h., nie nastąpią żadne zmiany statutu Spółki Przejmującej.

§ 3. UPOWAŻNIENIA

Upoważnia się Zarząd Gremi Media do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

W głosowaniu jawnym pierwszej grupy akcjonariuszy wziął udział jeden akcjonariusz – JUPITER S.A. reprezentujący 480 000 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 9,68 % udziału w kapitale zakładowym, dających 2 400 000 głosów, w głosowaniu oddano: głosy ważne – 2 400 000, głosy "za” - 2 400 000, głosy "przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

W głosowaniu jawnym drugiej grupy akcjonariuszy wzięli udział akcjonariusze głosujący z akcji zwykłych na okaziciela, reprezentujący 1 915 510 akcji, stanowiących 38,61 % udziału w kapitale zakładowym, dających 1 915 510 głosów, w głosowaniu oddano: głosy ważne – 1 915 510 głosy "za” – 1 841 429, głosy "przeciw” – 74 081, głosy wstrzymujące się – 0.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta większością przekraczającą 2/3 oddanych głosów.

Akcjonariusz Pan Janusz Szczerban oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił wniosek o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjętej uchwały.

Akcjonariusz Pan Piotr Szczęsny oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił wniosek o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-

Pełnomocnik Akcjonariusza Pana Radosława Kędzior oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił wniosek o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjętej uchwały.

Pełnomocnik Akcjonariusza spółki PROJEKT 28 sp. z o.o. oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił wniosek o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjętej uchwały.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-12-17Agata KalińskaWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »