Reklama

WOLAINFO (WIN): Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 kwietnia 2010 roku oraz projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy - raport 15

Raport bieżący nr 15/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 14 kwietnia 2010 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wola Info S.A. z siedzibą w Warszawie.

Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 kwietnia 2010 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Piotr Majcherkiewicz, Oskar Chejde, Marcin Hołubiec.

Reklama

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 4.477.805 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.477.805 ważnych głosów, stanowiących 79,79 % akcji w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 kwietnia 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Witolda Kaszubę.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 4.477.805 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.477.805 ważnych głosów, reprezentujących 79,79 % akcji w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia 14 kwietnia 2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 14 kwietnia 2010 roku:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4) Przyjęcie porządku obrad,

5) Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,

6) Podjęcie Uchwał w sprawie zmian wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki,

7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki - podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej emisji nowych akcji serii "J" z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości,

8) Podjęcie uchwały w spawie zmiany statutu Spółki - kapitału docelowego, wraz z przyznaniem Zarządowi uprawnienia do wyłączenia prawa poboru w części lub całości dotychczasowych akcjonariuszy,

9) Podjęcie Uchwał w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 14 kwietnia 2010 roku przez Spółkę albo akcjonariuszy wnioskujących o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

10) Wolne wnioski,

11) Zamknięcie obrad

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4.477.805 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.477.805 ważnych głosów, reprezentujących 79,79 % akcji w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia 14 kwietnia 2010 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec braku wniosków i braku złożonych projektów uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki postanawia nie dokonywać zmian w tym zakresie.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4.777.802 głosów przy braku głosów przeciwko i 3 głosach wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.777.805 ważnych głosów reprezentujących 79,79 % akcji w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia 14 kwietnia 2010 roku

w sprawie zmian wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec braku wniosków i braku złożonych projektów uchwał w sprawie zmian wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki postanawia nie dokonywać zmian w tym zakresie.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4.777.802 głosów przy braku głosów przeciwko i 3 głosach wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.777.805 ważnych głosów, reprezentujących 79,79 % akcji w kapitale zakładowym.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia 14 kwietnia 2010 roku

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Wola Info S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Witolda Kaszuby uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WOLA INFO SA zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOLA INFO SA do dnia 29 kwietnia 2010 roku do godziny 12.00. Po przerwie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WOLA INFO SA będzie kontynuowane nadal w siedzibie Spółki WOLA INFO S.A. przy ul. Cybernetyki 7 w Warszawie.

§ 2

Przerwa uzasadniona jest koniecznością poznania przez akcjonariuszy Spółki, nie będących członkami Zarządu Spółki, szczegółów transakcji z Claircom Limited, przed podjęciem decyzji w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii J zgodnie z projektem uchwały przedstawionym przez akcjonariusza Spółki Oskara Chejde.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 4.477.805 głosów przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Ogółem oddano 4.477.805 ważnych głosów, reprezentujących 79,79 % akcji w kapitale zakładowym.

Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy:

Uchwała nr ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia 14 kwietnia 2010 roku

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Wola Info S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Witolda Kaszuby uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WOLA INFO SA zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOLA INFO SA do dnia 29 kwietnia 2010 roku do godziny 12.00. Po przerwie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WOLA INFO SA będzie kontynuowane nadal w siedzibie Spółki WOLA INFO S.A. przy ul. Cybernetyki 7 w Warszawie.

§ 2

Przerwa uzasadniona jest koniecznością poznania przez akcjonariuszy Spółki, nie będących członkami Zarządu Spółki, szczegółów transakcji z Claircom Limited, przed podjęciem decyzji w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii J zgodnie z projektem uchwały przedstawionym przez akcjonariusza Spółki Oskara Chejde.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmując uchwały nr 4 i 5 odstąpiło od rozpatrzenia punktu 5 i 6 porządku obrad.
Piotr Majcherkiewicz - Prezes Zarządu Spółki

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »