Reklama

PBG (PBG): Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w dniu 2 kwietnia 2019 roku.

Raport bieżący nr 11/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie przekazuje do wiadomości publicznej uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBG S.A. w dniu 2 kwietnia 2019 roku:

Reklama

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 2 kwietnia 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie niniejszym wybiera Pana Konrada Syryca na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Oddano ważnych głosów: 323 959 621 z 323 959 621 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 39,58%)

Głosy za: 323 959 621

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

Uchwała numer 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 2 kwietnia 2019 roku

w sprawie połączenia PBG S.A.

ze spółką PBG oil and gas Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie ("Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych ("KSH”) oraz art. 516 w zw. z art. 506 KSH, postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą PBG oil and gas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie (adres: ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000353767, NIP: 7811849537, REGON: 301405570, o kapitale zakładowym 20.000,00 złotych ("Spółka Przejmowana”) w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą na warunkach i zasadach określonych w Planie Połączenia, który został uzgodniony i podpisany przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 31 stycznia 2019 roku ("Plan Połączenia”).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, na podstawie art. 506 § 4 KSH, wyraża zgodę na Plan Połączenia, zgodnie z którym:

1) połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej odbędzie się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH w zw. z art. 515 § 1 KSH oraz w zw. z art. 516 KSH poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej, której Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem;

2) połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;

3) wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona metodą aktywów netto na dzień 1 grudnia 2018 roku;

4) nie zostaną przyznane szczególne uprawnienia członkom organów łączących się Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu;

5) statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia, w szczególności do zgłoszenia połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Oddano ważnych głosów: 323 959 621 z 323 959 621 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 39,58%)

Głosy za: 323 959 621

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne odstąpiło od głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Podstawa prawna:

§19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-02Magdalena Eckertosoba odpowiedzialna za kontakty z KNFMagdalena Eckert

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »