Reklama

KCI (KCI): Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 maja 2010 r. - raport 39

Raport bieżący nr 39/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Ponar S.A. (Emitent) podaje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 maja 2010 r.:

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 15 maja 2010 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicz.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Reklama

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 15 maja 2010 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

1) Otwarcie obrad Zgromadzenia

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

4) Przyjęcie porządku obrad

5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

6) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki

7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

8) Zamknięcie obrad Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 15 maja 2010 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 § 1, uchwala, co następuje:

Art. 7 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:

7.1. Przedmiotem działalności Spółki - zgodnie z nomenklaturą Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

1) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych

2) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

3) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

4) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

5) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

6) 64.91.Z Leasing finansowy

7) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych dla instytucji finansowych

8) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

9) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa;

10) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

11) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

12) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

13) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

14) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

15) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

16) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

17) 73.1. Reklama

18) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

19) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

20) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

21) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

22) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

23) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

7.2. Działalność gospodarcza Spółki w zakresie, który wymagał będzie uzyskania zezwolenia, koncesji, zgody lub innej formy decyzji administracyjnej, prowadzona będzie tylko po uzyskaniu przez Spółkę stosownego zezwolenia, zgody lub koncesji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców.

Akcjonariusz Pan Janusz Szczerban zgłosił sprzeciw do Uchwały nr 3, który został zaprotokołowany.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 15 maja 2010 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Radę Nadzorczą PONAR S.A. do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki z ustaleniem aktualnej numeracji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 15 maja 2010 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala w głosowaniu tajnym co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Artura Łopuszko.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 15 maja 2010 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala w głosowaniu tajnym co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Martę Kondera.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 15 maja 2010 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala w głosowaniu tajnym co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Dorotę Hajdarowicz.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 15 maja 2010 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala w głosowaniu tajnym co następuje:

§ 1.

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorz Hajdarowicz.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 15 maja 2010 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala w głosowaniu tajnym co następuje:

§ 1.

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana Dariusza Leśniak.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PONAR S.A. z dnia 15 maja 2010 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala w głosowaniu tajnym co następuje:

§ 1.

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana Bogdana Kośmider.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

NWZA w dniu 15 maja 2010 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Kazimierz Mochol - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »