Reklama

BORYSZEW (BRS): Uchwały podjęte przez NWZ Boryszew S.A. w dniu 8 października 2015 roku - raport 128

Raport bieżący nr 128/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 8 października 2015 roku.

"UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 8 października 2015 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Pana Pawła Tokłowicza.

Reklama

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 124.879.233 ważnych głosów z 124.879.233 akcji, tj. z 52,03 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 124.879.233 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta. Pan Paweł Tokłowicz wybór przyjął.

"UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 8 października 2015 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.boryszew.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 112/2015 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 11 września 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 124.879.233 ważnych głosów z 124.879.233 akcji, tj. z 52,03 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 124.879.233 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 8 października 2015 roku

w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym 124.879.233 ważnych głosów z 124.879.233 akcji, tj. z 52,03 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 124.879.233 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 8 października 2015 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie (w tym wniesienie do innego podmiotu w formie aportu) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci Oddziału Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.8 pkt 10) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na zbycie (w tym wniesienie do innego podmiotu w formie aportu) przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Boryszew S.A., (w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego oraz art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 2 pkt. 27 lit. e ustawy o podatku od towarów i usług) obejmującej, na chwilę zbycia, organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w Spółce zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji przydzielonych zadań gospodarczych, tworzącej wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina z siedzibą w Skawinie.

2.Zorganizowana część przedsiębiorstwa Boryszew S.A. zostanie zbyta (w tym wniesiona do innego podmiotu w formie aportu) na podstawie wyceny jej rynkowej wartości sporządzonej przez uprawniony podmiot.

§ 2

Wykonanie uchwały, w tym wybór podmiotu na rzecz, którego zostanie zbyta zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, ustalenie warunków umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, oraz ceny zbycia, powierza się Zarządowi Boryszew S.A., z tym, że Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki, przed zawarciem umowy, do uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale na dokonanie tej transakcji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 124.879.233 ważnych głosów z 124.879.233 akcji, tj. z 52,03 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 116.516.344 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 7.518.271 głosów,

3) wstrzymało się – 844.618 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

"UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Boryszew Spółka Akcyjna

z dnia 8 października 2015 roku

w sprawie: zmian dotychczasowej treści Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 12 ust.11 pkt. 9) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

9) zatwierdzanie wniosków Zarządu w zakresie:

a) powoływania i zamykania oddziałów i innych wyodrębnionych jednostek organizacyjnych Spółki,

b) nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,

c) dokonywania czynności mających za przedmiot obejmowanie, zbywanie lub nabywanie udziałów i akcji w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza 1/20 część kapitału zakładowego Spółki,

d) nabywania i zbywania środków trwałych o wartości przekraczającej 1/20 część kapitału zakładowego Spółki ,

e) zawierania przez Spółkę umów kredytu, pożyczki, udzielania gwarancji i poręczeń jeżeli ich wartość jednorazowo przekracza 1/10 część kapitału zakładowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki.”

W głosowaniu jawnym oddano 124.879.233 ważnych głosów z 124.879.233 akcji, tj. z 52,03 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:

1) za podjęciem uchwały – 124.879.233 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wobec braku wniosków w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w punkcie 8 porządku obrad uchwał nie podjęło.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-08Piotr SzeligaPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »