Reklama

06MAGNA (06N): Uchwały podjęte przez NWZ Funduszu w dniu 11 sierpnia 2010r. - raport 20

Raport bieżący nr 20/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.) Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. (Fundusz) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu 11 sierpnia 2010 r.:

Reklama

UCHWAŁA numer 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 sierpnia 2010 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 32 ust. 1 Statutu NFI Magna Polonia S.A. oraz § 6 ust. 3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń NFI Magna Polonia S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Magna Polonia S.A. postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Piotra Brzeskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA numer 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 sierpnia 2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje porządek obrad w dniu 11 sierpnia 2010 r. w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Powołania Członków Rady Nadzorczej,

b) Zmiany Statutu Spółki,

6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA numer 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 sierpnia 2010 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i uchwał

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A, postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ze względu na niewielka ilość akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjną

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA numer 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 sierpnia 2010 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Funduszu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§1

Powołuje się Pana Tadeusza Piętkę w skład Rady Nadzorczej Funduszu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA numer 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA" S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 sierpnia 2010 roku

w sprawie: zmiany Statutu

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30 ust. 2 litera (a) Statutu Funduszu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. ("Fundusz") postanawia co następuje:

§1

Zmienia się Statut Funduszu w ten sposób iż:

1) Artykuł 19 Statutu w brzmieniu :

"19.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna dla wszystkich członków i trwa trzy lata.

19.2. Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie.

19.3. skreślony"

Otrzymuje brzmienie:

"19.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna dla wszystkich członków i trwa trzy lata.

19.2. Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie.

19.3. W miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. W głosowaniu uchwały w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać połowy ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu."

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
Albert Kuźmicz - Prezes Zarządu
Jarosław Michalik - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »