Reklama

06MAGNA (06N): Uchwały podjęte przez NWZ Magna Polonia S.A. w dniu 26 listopada 2013 roku - raport 53

Raport bieżący nr 53/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe oraz § 38 ust. 1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.) (Rozporządzenie), przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ) w dniu 26 listopada 2013 r.

Reklama

UCHWAŁA numer 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 listopada 2013 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 32 ust. 1 Statutu Magna Polonia S.A. oraz § 6 ust. 3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Magna Polonia S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Andrzeja Springera.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 69.749.904 akcji, stanowiących 50,10 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 69.749.904, z czego 69.749.904 głosów oddano "za”, głosów "przeciw” nie oddano, głosów "wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 listopada 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. ("Spółka”) postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje w dniu 26 listopada 2013 roku porządek obrad w brzmieniu następującym:

1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał,

4) wybór Komisji Skrutacyjnej,

5) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

6) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,

7) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Spółkę,

8) Wolne wnioski.

9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 69.749.904 akcji, stanowiących 50,10 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 69.749.904, z czego 69.749.904 głosów oddano "za”, głosów "przeciw” nie oddano, głosów "wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 listopada 2013 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

W związku z niewielką liczbą akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 69.749.904 akcji, stanowiących 50,10 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 69.749.904, z czego 69.749.904 głosów oddano "za”, głosów "przeciw” nie oddano, głosów "wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 listopada 2013 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Magna Polonia S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. ("Spółka”), postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Mirosława Skryckiego do składu Rady Nadzorczej Spółki powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 69.749.904 akcji, stanowiących 50,10 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 69.749.904, z czego 69.749.904 głosów oddano "za”, głosów "przeciw” nie oddano, głosów "wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

UCHWAŁA numer 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 listopada 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Spółkę

Działając na podstawie art. 393 pkt 4) kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. ("Spółka”), postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości:

- lokalowej położonej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 4 (cztery) lokal nr 96 (dziewięćdziesiąt sześć), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA4M/00432220/0 (WAczteryM przez zero zero cztery trzy dwa dwa dwa zero)

oraz

- dwóch miejsc postojowych w lokalu niemieszkalnym – garażu, usytuowanych w kondygnacji podziemnej budynku przy ul. Grzybowskiej 4 w Warszawie,

za łączną cenę nie wyższą niż 1.900.000,00 zł (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 69.749.904 akcji, stanowiących 50,10 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 69.749.904, z czego 69.749.904 głosów oddano "za”, głosów "przeciw” nie oddano, głosów "wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-11-26Mirosław JanisiewiczPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »