Reklama

KERDOS (KRS): Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 8 kwietnia 2010 roku

Raport bieżący nr 10/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "Hygienika" S. A. z siedzibą w Lublińcu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 8 kwietnia 2010 roku:

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu

z dnia 08 kwietnia 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Szymańskiego."

Po głosowaniu Pan Grzegorz Szymański ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.734.193 akcji, stanowiących 24,56 % w kapitale zakładowym,

- w głosowaniu oddano łącznie 5.734.193 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 5.734.193 głosów,

- przeciw oddano 0 głosów,

- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący, stosownie do treści postanowień art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia obecnych jest 3 (trzech) Akcjonariuszy reprezentujących 5.734.193 (pięć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy) głosów - jak również oświadczył, że niniejsze Walne Zgromadzenie zwołane zostało poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki (pod adresem: www.hygienika.pl) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - Raportem bieżącym nr 5/2010, a ponadto stosownie do postanowień art. 402 Kodeksu spółek handlowych w ogłoszeniu zamieszczone zostały dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu, jak również treść projektowanych zmian Statutu Spółki oraz, że spełnione zostały pozostałe przesłanki określone w art. art. od 4021 do 4023 Kodeksu spółek handlowych, zatem dzisiejsze Zgromadzenie stosownie do art. 408 Kodeksu spółek handlowych zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał, z wyłączeniem uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, która dla swojej ważności wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego Spółki, stosownie do postanowień art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu

z dnia 08 kwietnia 2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian w składzie Rady Nadzorczej,

b) zmiany Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

8. Zamknięcie obrad."

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.734.193 akcji, stanowiących 24,56 % w kapitale zakładowym,

- w głosowaniu oddano łącznie 5.734.193 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 5.734.193 głosów,

- przeciw oddano 0 głosów,

- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu

z dnia 08 kwietnia 2010 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

"Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Tadeusza Piętka."

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.734.193 akcji, stanowiących 24,56 % w kapitale zakładowym,

- w głosowaniu oddano łącznie 5.734.193 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 5.734.193 głosów,

- przeciw oddano 0 głosów,

- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu

z dnia 08 kwietnia 2010 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

"Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Kuźmę."

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.734.193 akcji, stanowiących 24,56 % w kapitale zakładowym,

- w głosowaniu oddano łącznie 5.734.193 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 5.734.193 głosów,

- przeciw oddano 0 głosów,

- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu

z dnia 08 kwietnia 2010 roku

w sprawie zmian Statutu Spółki

"§ 1

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Hygienika Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

- § 27 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

"W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentować może dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem. Udzielenie prokury samoistnej jest wyłączone."

otrzymuje brzmienie:

"W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem."

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.734.193 akcji, stanowiących 24,56 % w kapitale zakładowym,

- w głosowaniu oddano łącznie 5.734.193 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 4.534.193 głosów,

- przeciw oddano 1.200.000 głosów,

- wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu

z dnia 08 kwietnia 2010 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Hygienika Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki."

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.734.193 akcji, stanowiących 24,56 % w kapitale zakładowym,

- w głosowaniu oddano łącznie 5.734.193 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 4.534.193 głosów,

- przeciw oddano 1.200.000 głosów,

- wstrzymało się 0 głosów.
Krzysztof Brzozowski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: lubliniec | walne zgromadzenie | głosy | Raport bieżący | uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »