Reklama

PELION (PEL): Uchwały podjęte przez NWZA PGF S.A. w dniu 29 września 2011 r.

Raport bieżący nr 127/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. z siedzibą w Łodzi przedstawia treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 29 września 2011 roku w Łodzi.

Uchwała nr 1

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić § 2 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

"§ 2.

1. Firma Spółki brzmi: "PELION" Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy - "PELION" S.A.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 1 oddano 14.205.649 ważnych głosów z 7.112.449 akcji stanowiących 57,28 % kapitału zakładowego, w tym 14.205.649 głosy za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 2

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" Spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia wyrazić zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa, obejmującej wyodrębniony organizacyjnie i funkcjonalnie zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności w zakresie sprzedaży hurtowej, realizowanej obecnie przez Spółkę "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" S.A. Oddział w Łodzi i Oddział w Katowicach, a w szczególności:

1. własność ruchomości, w tym urządzeń, materiałów i towarów związanych z prowadzoną przez Spółkę "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" S.A. sprzedażą hurtową;

2. wierzytelności oraz środki pieniężne;

3. udziały w kapitale zakładowym spółek bezpośrednio zależnych od Spółki "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" S.A., realizujących zadania w zakresie sprzedaży hurtowej;

4. majątkowe prawa autorskie do programu komputerowego HAL;

5. prawa z rejestracji znaków towarowych używanych w działalności hurtowej.

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi poprzez wniesienie jej jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki bezpośrednio zależnej od Spółki "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" S.A. - "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA - HURT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 375696.

Wraz z aktywami wchodzącymi w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółka "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA - HURT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przejmie zobowiązania Spółki związane z działalnością hurtową. W przypadku braku zgody wierzycieli na takie przejęcie Spółka "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA - HURT" Spółka z o.o. ponosić będzie wobec Spółki odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań."

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano 14.205.649 ważnych głosów z 7.112.449 akcji stanowiących 57,28 % kapitału zakładowego, w tym 13.205.649 głosów za, to jest (92,96%), przy 1.000.000 głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).
Jacek Dauenhauer - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: uchwały | Emitent | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »