Reklama

PFLEIDER (PFL): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2012 r. - raport 48

Raport bieżący nr 48/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. przekazuje do wiadomości treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A.

z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Reklama

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 35 095 044 akcji co stanowi 70,72% kapitału zakładowego .

W głosowaniu oddano 35 095 044 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się" i oddanych "przeciwko" nie było.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A.

z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Pfleiderer Grajewo S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., obejmujące:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.507.764 tysięcy zł,

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011r. wykazujące zysk netto 40.801 tysięcy zł,

c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 40.212 tysięcy zł,

d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 541 tysięcy zł,

e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 35 095 044 akcji co stanowi 70,72% kapitału zakładowego .

W głosowaniu oddano 35 095 044 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się" i oddanych "przeciwko" nie było.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A.

z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 35 095 044 akcji co stanowi 70,72% kapitału zakładowego .

W głosowaniu oddano 35 095 044 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się" i oddanych "przeciwko" nie było.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A.

z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., obejmujące:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.935.970 tysięcy zł,

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące zysk netto 21.735 tysięcy zł,

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 70.307 tysięcy zł,

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 282 tysięcy zł,

e) informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 35 095 044 akcji co stanowi 70,72% kapitału zakładowego .

W głosowaniu oddano 35 095 044 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się" i oddanych "przeciwko" nie było.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A.

z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie podziału zysku bilansowego netto

za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. w łącznej wysokości 40.801 tysięcy zł w całości na kapitał zapasowy Spółki.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 35 095 044 akcji co stanowi 70,72% kapitału zakładowego .

W głosowaniu oddano 35 095 044 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się" i oddanych "przeciwko" nie było.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A.

z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania

obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 393 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić wszystkim członkom Zarządu Spółki w składzie: Wojciech Gątkiewicz, Rafał Karcz, Dariusz Tomaszewski, Radosław Wierzbicki, Johann Bitzi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 35 095 044 akcji co stanowi 70,72% kapitału zakładowego .

W głosowaniu oddano 35 095 044 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się" i oddanych "przeciwko" nie było.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A.

z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki w składzie: Heiko Graeve, Hans H. Overdiek, Dr Hans-Kurt von Werder, Michael Wolff, Jan Woźniak, Paweł Wyrzykowski, Hans-Joachim Ziems absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 35 095 044 akcji co stanowi 70,72% kapitału zakładowego .

W głosowaniu oddano 35 095 044 głosów "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się" i oddanych "przeciwko" nie było.

ZWZA odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do protokołu podczas obrad ZWZA nie został zgłoszony żaden sprzeciw.

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).
Rafał Karcz - Członek Zarządu
Radosław Wierzbicki - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »