Reklama

RONSON (RON): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, w dniu 30 czerwca 2017 r. - raport 19

Raport bieżący nr 19/2017

Podstawa Prawna:
Inne uregulowania

Zarząd Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 30 czerwca 2017 r. w siedzibie Spółki pod adresem Weena 210-212, Rotterdam, Holandia, o godzinie 11.00 czasu lokalnego.

Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2017 r. (punkt 3 porządku obrad)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia

Reklama

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka”) niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 o treści zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym za 2016 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******

Uchwała nr 2 z dnia 30 czerwca 2017 r. (punkt 5 porządku obrad)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia

w sprawie podziału zysku netto oraz ostatecznej dywidendy za rok obrotowy 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka”) niniejszym zatwierdza – zgodnie z paragrafem 30.8 Statutu Spółki – decyzję Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w sprawie przeznaczenia wyniku netto za rok 2016 oraz (i) uchwala i wyraża zgodę na ustalenie dywidendy za cały rok obrotowy 2016 w łącznej wysokości 0,19 zł na jedną akcję, (ii) ustalić – po uwzględnieniu zaliczki na poczet dywidendy za rok 2016 w wysokości 0,09 zł na jedną akcję ustalonej w dniu 1 marca 2017 r. – ostateczną dywidendę za rok 2016 w wysokości 0,10 zł na jedną akcję, oraz (iii) zatwierdza przeznaczenie pozostałej (nie wypłaconej w formie dywidendy) części zysku za rok 2016 w kwocie 33.369.000 zł na kapitał zapasowy utworzony z zysków zatrzymanych, zgodnie z poniższą propozycją Zarządu:

aby część zysku Spółki za rok obrotowy 2016 wykazanego w sprawozdaniu finansowym zatwierdzonym w punkcie 3 porządku obrad w kwocie 31.162.054,47 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2016 w wysokości 0,19 zł na jedną akcję za cały rok obrotowy 2016 oraz ustalić ostateczną dywidendę pieniężną w wysokości 0,10 zł na jedną akcję zwykłą (tj. w łącznej wysokości 16.401.081,30 zł) zgodnie z wnioskiem Zarządu przedstawionym w raporcie bieżącym nr 14/2017, ustalić dzień dywidendy na 3 sierpnia 2017 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 10 sierpnia 2017 r., przy czym dywidenda zostanie wypłacona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******

Uchwała nr 3 z dnia 30 czerwca 2017 r. (punkt 6 porządku obrad)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia

w sprawie udzielenie absolutorium członkom (również byłym członkom) Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka”) postanawia udzielić absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2016.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******

Uchwała nr 4 z dnia 30 czerwca 2017 r. (punkt 7 porządku obrad)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia

w sprawie udzielenia absolutorium członkom (również byłym członkom) Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka”) postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2016.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******

Uchwała nr 5 z dnia 30 czerwca 2017 r. (punkt 8 porządku obrad)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do powołania biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka”) postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej do powołania biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2017.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******

Uchwała nr 6 z dnia 30 czerwca 2017 r. (punkt 10a, 10b, 10c porządku obrad)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia

w sprawie powołania nowych członków zarządu

§1

a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka”) postanawia przyjąć rezygnację Pana Shraga Weisman ze stanowiska Dyrektora Zarządzającego A oraz Członka Zarządu w funkcji Dyrektora Zarządzającego ze skutkiem na dzień odbycia obrad ZWZA włącznie i udzielić mu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2016 oraz 2017 do dnia obrad ZWZA włącznie.

b) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka”) postanawia powołać Pana Tomasza Łapińskiego na stanowisko Dyrektora Zarządzającego A oraz Członka Zarządu w funkcji Dyrektora Zarządzającego, ze skutkiem na dzień odbycia obrad ZWZA, na okres czterech lat, upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji.

c) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka”) postanawia powołać Pana Rami Geris na stanowisko Dyrektora Zarządzającego A oraz Członka Zarządu w funkcji Dyrektora Finansowego ze skutkiem na dzień odbycia obrad ZWZA, na okres czterech lat, upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******

Uchwała nr 7 z dnia 30 czerwca 2017 r. (punkt 11 porządku obrad)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka”) postanawia powołać Pana Piotra Palenika na stanowisko Członka Rady Nadzorczej, ze skutkiem na dzień odbycia obrad ZWZA, na okres czterech lat, upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******

Uchwała nr 8 z dnia 30 czerwca 2017 r. (punkt 12 porządku obrad)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka”) postanawia Zmienić statut Spółki zgodnie z projektem przygotowanym dnia 18 maja 2017 r. przez De Brauw Blackstone Westbroek N.V. oraz udzielić upoważnienia wszystkim członkom zarządu Spółki, jak również wszystkim notariuszom, partnerom oraz asystentom prawnym współpracującym z De Brauw Blackstone Westbroek N.V. do przygotowania projektu odpowiedniego aktu notarialnego obejmującego zmiany Statutu, składania wniosku o wymaganą deklarację ministerialną o braku przeciwwskazań, jak również do podpisania aktu notarialnego obejmującego zmiany Statutu.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-30Tomasz ŁAPIŃSKI PREZES ZARZĄDU

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »