Reklama

ROPCZYCE (RPC): Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 lipca 2018 roku - raport 47

Raport bieżący nr 47/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), niniejszym przekazuje poniżej treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 30 lipca 2018 r. ("Walne Zgromadzenie”) wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Reklama

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały podjęte wszystkie uchwały, nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 lipca 2018r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą

w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 30.1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się Panią Katarzynę Wenc na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.331.588 sztuk, co stanowi 37,24 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.

"Za” oddano 2.331.588 głosów, nie było głosów "przeciw” ani "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 lipca 2018r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą

w Warszawie ("Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powzięcie uchwały w sprawie połączenia spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE” S.A.

z siedzibą w Warszawie ze spółką ZM Service Sp. z o.o. z siedzibą w Ropczycach.

6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.331.588 sztuk, co stanowi 37,24 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.

"Za” oddano 2.331.588 głosów, nie było głosów "przeciw” ani "wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zakładów Magnezytowych Ropczyce S.A.

z dnia 30 lipca 2018 roku

w sprawie połączenia spółki Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką ZM Service Sp. z o.o. z siedzibą w Ropczycach

Zważywszy, że:

1/ w dniu 11 maja 2018 roku Zarządy Spółek Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. z siedzibą

w Warszawie oraz ZM Service Sp z o.o. z siedzibą w Ropczycach uzgodniły plan połączenia, który to plan został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 22 maja 2018 roku nr 98 poz. 21356 oraz w trybie raportu bieżącego z dnia 11 maja 2018 roku nr RB 26/2018,

2/ Spółki złożyły plan połączenia wraz z załącznikami do akt rejestrowych Krajowego Rejestru Sądowego odpowiednio dla Spółki Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. z siedzibą w Warszawie pod KRS nr 36048 a Spółka ZM Service Sp. z o.o. z siedzibą w Ropczycach pod KRS nr 40591

3/ plan połączenia został opublikowany na stronach internetowych łączących się Spółek,

4/ Spółka przejmująca Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. dwukrotnie w trybie raportów bieżących tj. z dnia 5 czerwca 2018 roku nr 31/2018 oraz z dnia 20 czerwca 2018 nr 33/2018 poinformowała akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze Spółką ZM Service Sp. z o.o.

5/ Spółka przejmowana ZM Service Sp z o.o. dwukrotnie w dniach 5 czerwca 2018 oraz 20 czerwca 2018 roku poinformowała jedynego udziałowca tj. Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. o zamiarze połączenia,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych Ropczyce S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 405 § 1 i art. 506 § 1, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 13 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Połączyć spółkę pod firmą Zakłady Magnezytowe Ropczyce Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 02-676 Warszawa, ulica Postępu 15C, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000036048, posiadającą następujący NIP: 8180002127, o kapitale zakładowym wynoszącym 15 649 085 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych) opłaconym w całości jako Spółkę Przejmującą, ze spółką pod firmą ZM Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Ropczycach adres: 39-100 Ropczycach, ul. Przemysłowa 1 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000040591, posiadającą następujący NIP: 818-15-36-954, o kapitale zakładowym wynoszącym 2 400 000,00zł. (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych) opłaconym w całości jako Spółką przejmowaną, poprzez przeniesienie na Spółkę przejmującą całego majątku wyżej wymienionej Spółki przejmowanej, to jest w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

Połączenie odbywa się według zasad przewidzianych w uzgodnionym przez Zarządy obu łączących się spółek Planie połączenia z dnia 11 maja 2018 roku, a biorąc pod uwagę, iż jedyny udziałowiec zapoznał się z treścią tego Planu oraz jego załącznikami oznaczonymi numerami od 1 do 5 i dokumentami wymienionymi w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na Plan połączenia, przy czym połączenie będzie dokonane na podstawie bilansów podmiotów uczestniczących w łączeniu, sporządzonych na ostatni dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu połączenia.

§ 3.

1. Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych – Spółka przejmująca w zamian za udziały, które posiada w Spółce przejmowanej, nie obejmuje akcji własnych.

2. Na mocy art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, połączenie spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej.

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności wymaganych przepisami prawa związanych z przeprowadzeniem procedury połączeniowej oraz potwierdza się wszystkie czynności dokonane przez Zarząd Spółki w związku z połączeniem do dnia powzięcia niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, przy czym skutki prawne wywołuje zgodnie

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.331.588 sztuk, co stanowi 37,24 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.

"Za” oddano 2.331.588 głosów, nie było głosów "przeciw” ani "wstrzymujących się”.

Podstawa szczegółowa: §19 ust.1 pkt 6 – 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-07-30Józef SiwiecPrezes Zarządu
2018-07-30Robert DuszkiewiczWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »