Reklama

TOYA (TOA): Uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii E oraz w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji - serii E

Raport bieżący nr 7/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd TOYA S.A. informuje, iż w dniu 27 marca 2012 r. podjął uchwałę, w wymaganej formie aktu notarialnego, dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w ramach kapitału docelowego oraz uchwałę w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji - serii E.

Zarząd Spółki, działając na podstawie upoważnienia udzielonego w § 7 ust. 5-7 Statutu Spółki podwyższył kapitał zakładowy z kwoty 7 483 680,00 zł (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych) do kwoty 7 502 464,20 zł (siedem milionów pięćset dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia groszy) tj. o kwotę 18 784,20 zł (osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote dwadzieścia groszy), w drodze emisji 187 842 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 do 187 842 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.

Celem podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie akcji Członkom Rady Nadzorczej Spółki w ramach subskrypcji prywatnej. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą wyłącznie Członkowie Rady Nadzorczej Spółki wskazani w uchwale nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2011 r. oraz w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki. Prawo do objęcia akcji może zostać przeniesione przez uprawnionego Członka Rady Nadzorczej na zasadach określonych w powołanej wyżej uchwale, na podmiot lub podmioty trzecie wskazane Spółce w formie pisemnej.

Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii E i zawarcia umowy o objęciu tych akcji upływa dnia 30 maja 2012 r.

Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

a) akcje serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

b) akcje serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia danego roku obrotowego.

Po zarejestrowaniu przez sąd akcji nowej emisji złożone zostaną wnioski o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Stosownie do uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie prawa poboru akcji nowej emisji, Zarząd wyłączył dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości z prawa poboru akcji serii E. Wyłączenie prawa poboru uzasadnione jest okolicznością, że emisja akcji serii E jest skierowana wyłącznie do uprawnionych członków Rady Nadzorczej, zgodnie z Uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2011 r. oraz w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna:

Raport sporządzono na podstawie art. 56 ust 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Grzegorz Pinkosz, Dariusz Hajek - Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Akcji | marca | Emitent | uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »