Reklama

TOYA (TOA): Uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii F oraz w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji - serii F - raport 9

Raport bieżący nr 9/2013
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd TOYA S.A. informuje, iż w dniu 18 lutego 2013 r. podjął uchwałę, w wymaganej formie aktu notarialnego, dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w ramach kapitału docelowego oraz uchwałę w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji - serii F.

Zarząd Spółki, działając na podstawie upoważnienia udzielonego w § 7 ust. 5-7 Statutu Spółki podwyższył kapitał zakładowy z kwoty 7 521 358,90 zł (siedem milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 90/100) do kwoty 7 540 237,50 zł (siedem milionów pięćset czterdzieści tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych 50/100) tj. o kwotę 18 878,60 zł (osiemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 60/100), w drodze emisji 188 786 (sto osiemdziesiąt osiem siedemset osiemdziesiąt sześć ) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 1 do 188 786 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.

Celem podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie akcji Członkom Rady Nadzorczej Spółki w ramach subskrypcji prywatnej. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą wyłącznie Członkowie Rady Nadzorczej Spółki wskazani w uchwale nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2011 r. oraz w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki. Prawo do objęcia akcji może zostać przeniesione przez uprawnionego Członka Rady Nadzorczej na zasadach określonych w powołanej wyżej uchwale, na podmiot lub podmioty trzecie wskazane Spółce w formie pisemnej.

Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii F i zawarcia umowy o objęciu tych akcji upływa dnia 25 maja 2013 r.

Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

a) akcje serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

b) akcje serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia danego roku obrotowego.

Po zarejestrowaniu przez sąd akcji nowej emisji złożone zostaną wnioski o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Stosownie do uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie prawa poboru akcji nowej emisji, Zarząd wyłączył dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości z prawa poboru akcji serii F. Wyłączenie prawa poboru uzasadnione jest okolicznością, że emisja akcji serii F jest skierowana wyłącznie do uprawnionych członków Rady Nadzorczej, zgodnie z Uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2011 r. oraz w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki.

Dowiedz się więcej na temat: 18+ | Emitent | +18 | uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »