WIKANA (WIK): Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu - raport 47

Raport bieżący nr 47/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd WIKANA S.A. ("Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2014 r. podjęło uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

paragraf 6 Statutu Spółki, którego dotychczasowe brzmienie było następujące:

"§ 6

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

1. uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (PKD 01),

Reklama

2. leśnictwo i pozyskiwanie drewna (PKD 02),

3. pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 08),

4. produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16),

5. wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35),

6. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),

7. roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),

8. roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),

9. handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45),

10. handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi ( PKD 46)

11. handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi ( PKD 47),

12. transport lądowy oraz transport rurociągowy( PKD 49)

13. magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52)

14. zakwaterowanie (PKD 55)

15. działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56)

16. finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64)

17. działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66)

18. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości ( PKD 68)

19. działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (PKD 69)

20. działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71)

21. reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),

22. wynajem i dzierżawa (PKD 77),

23. działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach

i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81),

24. działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82).”

otrzymał następujące brzmienie:

"§ 6

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

1. uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (PKD 01),

2. leśnictwo i pozyskiwanie drewna (PKD 02),

3. pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 08),

4. produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy

i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16),

5. wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35),

6. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),

7. roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),

8. roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),

9. handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45),

10. handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi ( PKD 46)

11. handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi ( PKD 47),

12. transport lądowy oraz transport rurociągowy( PKD 49)

13. magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52)

14. zakwaterowanie (PKD 55)

15. działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56)

16. finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64

17. działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66)

18. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości ( PKD 68)

19. działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (PKD 69)

20. działalność firm centralnych (HEAD OFFICES); doradztwo związane z zarządzeniem ( PKD 70).

21. działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71)

22. reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),

23. wynajem i dzierżawa (PKD 77),

24. działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81),

25. działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82).”

natomiast paragraf 10 Statutu Spółki, którego dotychczasowe brzmienie było następujące:

"§ 10

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.533.119,20 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysięcy sto dziewiętnaście złotych 20/100) i dzieli się na 167.665.596 (sto sześćdziesiąt siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej po 0,20 zł każda akcja,

serii G.

2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę, nie więcej niż 700.000 złotych (słownie: siedemset tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela, serii H, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 19/VI/2011 Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2011 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H są posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B i C wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane do dnia 31.12.2014 r.

3. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.”

otrzymał następujące brzmienie:

"§10

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.533.119,20 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysięcy sto dziewiętnaście złotych 20/100) i dzieli się na 167.665.596 (sto sześćdziesiąt siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej po 0,20 zł każda akcja,

serii G.

2. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.”

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów

z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-27Sławomir HorbaczewskiPrezes Zarządu
2014-06-27Robert Pydzik Członek Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »