Reklama

KOGENERA (KGN): Udzielenie poręczeń w ramach systemu cash-pool

Raport bieżący nr 15/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. informuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej oraz § 5 ust. 1 pkt 7 i § 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zmianami), iż w dniu 25 czerwca 2012 r. w związku z zawarciem umów w ramach systemu cash-pool: Umowy Ramowej, Umowy Świadczenia Usługi Zarządzania Płynnością W Formie Limitów Dziennych i Porozumienia Uczestników Umowy Świadczenia Usługi Zarządzania Płynnością W Formie Limitów Dziennych, o których Emitent informował w Raporcie Bieżącym 14/2012, zostały zawarte następujące poręczenia:

a) Nieodwołalne poręczenie w rozumieniu art. 876-887 Kodeksu Cywilnego do maksymalnej wysokości 77.000.000 zł na rzecz ING Bank Śląski S.A. na wypadek braku spłaty zobowiązań, w tym Limitów Dziennych oraz odsetek od tych Limitów Dziennych, z tytułu Umowy Świadczenia Usługi Zarządzania Płynnością W Formie Limitów Dziennych, przez dłużników - Spółki Grupy EDF w Polsce, tj.:

- EDF Polska CUW Sp. z o.o.,

- EDF Polska Centrala Sp. z o.o.,

- Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.,

- Elektrownia "Rybnik" S.A.,

- Everen Sp. z o.o.,

- Elektrownia Ruda Sp. z o.o.,

- Elektrociepłownia "Kraków" S.A.

- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Energokrak Sp. z o.o.,

- Toruńska Energetyka Cergia S.A.,

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

z tym zastrzeżeniem, że przedmiotowe poręczenie jest terminowe i zachowuje swoją ważność do dnia 31 lipca 2013 r.

Łączna kwota zobowiązań, które w części zostały poręczone przez Emitenta to kwota 989.000.000 zł.

b) Nieodwołalne poręczenie w rozumieniu art. 876-887 Kodeksu Cywilnego do maksymalnej wysokości kwoty 33.000.000 zł na rzecz ING Bank Śląski S.A. na wypadek braku spłaty zobowiązań Spółek Grupy EDF w Polsce wymienionych w pkt. a) powyżej, z tytułu Umowy Ramowej obejmujące spłatę wszystkich zobowiązań, w tym z tytułu linii gwarancyjnej, odsetek, prowizji i innych kosztów w tym kosztów egzekucji, w przypadku gdyby którakolwiek ze Spółek Grupy EDF w Polsce wymienionych w pkt. a) powyżej, nie spłaciła tych zobowiązań w terminie oznaczonym w Umowie Ramowej, z tym zastrzeżeniem, że przedmiotowe poręczenie jest terminowe i zachowuje swoją ważność do dnia 31 lipca 2014 r.;

Łączna kwota zobowiązań, które w części zostały poręczone przez Emitenta to kwota 150.000.000 zł.

W ramach systemu cash-pool Spółka udzieliła także nieodwołalnego poręczenia w rozumieniu art. 876-887 Kodeksu Cywilnego za zobowiązania EDF Polska CUW Sp. z o.o., z tytułu Umowy Kredytowej, którą EDF Polska CUW Sp. z o.o. zawarła z ING Bank Śląski S.A., na podstawie której ING Bank Śląski S.A. udzielił EDF Polska CUW Sp. z o.o. linii kredytowej w łącznej wysokości 150.000.000 zł, do maksymalnej wysokości 33.000.000 zł, obejmujące wynikające z w/w Umowy Kredytowej zobowiązania EDF Polska CUW Sp. z o.o., a w szczególności zobowiązania z tytułu linii kredytowej, odsetek, prowizji i innych kosztów, w tym kosztów egzekucji, w przypadku gdyby EDF Polska CUW Sp. z o.o. nie spłacił tych zobowiązań na rzecz ING Bank Śląski S.A. w terminie oznaczonym w w/w Umowie Kredytowej, z tym zastrzeżeniem, że przedmiotowe poręczenie jest terminowe i zachowuje swoją ważność do dnia 31 lipca 2013 r.

Emitent zapłaci w dniu wystawienia poręczenia w rozumieniu ww. Umowy Ramowej prowizję w wysokości 0,6 % p.a. kwoty poręczenia, jednak nie niższą niż kwota minimalna określona w Tabeli Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego S.A., płatną miesięcznie z góry za okres, w którym poręczenie pozostaje ważne.

Poręczenia zostają udzielone odpłatnie, a wynagrodzenie z tego tytułu nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występujących na rynku usług finansowych i zostało skalkulowane w oparciu o zasady proporcji w partycypowaniu ryzyka za udzielone poręczenie. Za poręczenie z tytułu Umowy Kredytowej Emitent otrzyma wynagrodzenie w kwocie 18.333,33 zł, a za poręczenie z tytułu Umowy Świadczenia Usługi Zarządzania Płynnością W Formie Limitów Dziennych oraz Umowy Ramowej Emitent otrzyma wynagrodzenie w kwocie 18.131,87 zł.

Pomiędzy podmiotami, które są stronami pakietu umów systemu cash-pool a Emitentem istnieją w szczególności następujące powiązania:

- EDF Polska CUW Sp. z o.o. - spółka Grupy EDF w Polsce, spółka świadcząca usługi na rzecz Emitenta w ramach struktur Centrum Usług Wspólnych,

- EDF Polska Centrala Sp. z o.o. - spółka Grupy EDF w Polsce,

- Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. - spółka Grupy EDF w Polsce,

- Elektrownia "Rybnik" S.A. - spółka Grupy EDF w Polsce,

- Everen Sp. z o.o. - spółka Grupy EDF w Polsce, główny odbiorca energii elektrycznej produkowanej przez Emitenta,

- Elektrownia Ruda Sp. z o.o. - spółka Grupy EDF w Polsce,

- Elektrociepłownia "Kraków" S.A. - spółka Grupy EDF w Polsce, akcjonariusz Emitenta posiadający 17,74% kapitału zakładowego i głosów na WZA,

- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Energokrak sp. z o.o. - spółka Grupy EDF w Polsce,

dostawca węgla, Emitent posiada udziały w kapitale zakładowym spółki,

- Toruńska Energetyka Cergia S.A. - spółka Grupy EDF w Polsce,

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. - spółka Grupy EDF w Polsce.

Podstawą obowiązku przekazania raportu bieżącego jest fakt, że łączna kwota poręczeń przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta.
Krzysztof Wrzesiński - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Pool | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »