Reklama

PULAWY (ZAP): Udzielenie poręczenia

Raport bieżący nr 17/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY” S.A. (dalej: "Grupa Azoty Puławy”) informuje, że w związku z umową kredytu odnawialnego zawartą w dniu 23 kwietnia 2015 roku pomiędzy Grupą Azoty S.A. (jednostką dominującą w stosunku do Grupy Azoty Puławy, dalej "Jednostka Dominująca”) a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank") - działającą jako agent kredytu, zawarta została Umowa poręczenia kredytu odnawialnego pomiędzy Bankiem a Jednostką Dominującą oraz kluczowymi spółkami zależnymi Jednostki Dominującej: Grupą Azoty Puławy., Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. oraz Grupą Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A., występującymi jako poręczyciele.

Reklama

Poręczenie udzielone zostało na rzecz agenta kredytu, reprezentującego także pozostałych kredytodawców, tj. Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Zachodni WBK S.A. oraz ING Bank Śląski S.A. jako zabezpieczenie do umowy kredytu odnawialnego o łącznej wartości 1.500.000.000 PLN (jeden miliard pięćset milionów złotych).

Kwota udzielonych przez każdego z poręczycieli, w tym przez Grupę Azoty Puławy poręczeń została ustalona w maksymalnej wysokości 600.000.000 PLN (sześćset milionów złotych), tj. łącznie 1.800.000.000 PLN (jeden miliard osiemset milionów złotych). Wynikające z umowy poręczenia zobowiązania poręczycieli są względem siebie rozdzielne i niezależne, i nie są zobowiązaniami solidarnymi.

Poręczenie wygasa z upływem okresu zabezpieczenia, kończącym się wraz ze spłatą wierzytelności wynikających z umowy kredytu odnawialnego, zawartego na okres 5 lat od daty podpisania.

Wartość poręczenia udzielonego przez Grupę Azoty Puławy przekracza 10 % jej kapitałów własnych.

Ponadto w związku z zawartym w dniu 23 kwietnia br. aneksem do umowy kredytu w rachunku bieżącym pomiędzy Bankiem, a Jednostką Dominującą oraz spółkami zależnymi Jednostki Dominującej, udzielone zostało przez kluczowe spółki zależne Jednostki Dominującej tj. Grupę Azoty Puławy, Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupę Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A. poręczenie na rzecz Banku na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umowy kredytu w rachunku bieżącym o łącznej wartości 302.000.000 PLN (trzysta dwa miliony złotych), w miejsce podlegających zwolnieniu zabezpieczeń na składnikach aktywów Jednostki Dominującej i jej spółek zależnych.

Kwota udzielonych przez każdego z poręczycieli, w tym Grupę Azoty Puławy poręczeń została ustalona w maksymalnej wysokości 120.800.000 PLN (sto dwadzieścia milionów sześćset tysięcy złotych), tj. łącznie 362.400.000 PLN (trzysta sześćdziesiąt dwa miliony czterysta tysięcy złotych). Wynikające z umowy poręczenia zobowiązania poręczycieli są względem siebie rozdzielne i niezależne, i nie są zobowiązaniami solidarnymi.

Poręczenie wygasa z upływem okresu zabezpieczenia, kończącym się wraz ze spłatą wierzytelności wynikających z umowy kredytu w rachunku bieżącym, zawartej na okres do 30 września 2016 roku.

Ponadto w związku z zawartą w dniu 23 kwietnia br. umową kredytu w formie limitu kredytu wielocelowego, pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A z siedzibą w Warszawie a Jednostka Dominującą oraz kluczowymi spółkami zależnymi Jednostki Dominującej, tj. Grupą Azoty Puławy, Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupą Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A., udzielone zostało poręczenie na rzecz Banku, przez kluczowe spółki zależne Jednostki Dominującej, na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umowy kredytu w formie limitu kredytu wielocelowego o łącznej wartości 237.000.000 PLN (dwieście trzydzieści siedem milionów złotych), w miejsce podlegających zwolnieniu zabezpieczeń na składnikach aktywów Jednostki Dominującej i jego spółek zależnych.

Kwota udzielonych przez każdego z Poręczycieli, w tym przez Grupę Azoty Puławy, poręczeń ustalona została w maksymalnej wysokości 94.800.000 PLN (dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemset tysięcy złotych), tj. łącznie 284.400.000 PLN (dwieście osiemdziesiąt cztery miliony czterysta tysięcy złotych). Wynikające z zawartej umowy poręczenia zobowiązania poręczycieli są względem siebie rozdzielne i niezależne i nie są zobowiązaniami solidarnymi.

Umowa poręczenia wygasa z upływem okresu zabezpieczenia, kończącym się wraz ze spłatą wierzytelności wynikających z umowy kredytu w formie limitu kredytu wielocelowego, zawartej na okres do 30 września 2016 roku.

Wszystkie wyżej opisane poręczenia zostały udzielone na warunkach rynkowych za odpowiednim wynagrodzeniem. Nie określono innych warunków finansowych poręczenia.

Wartość łączna udzielonych przez Grupę Azoty Puławy poręczeń przekracza 10% wartości kapitałów własnych Grupy Azoty Puławy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-23Marian Rybak Prezes Zarządu
2015-04-23Wojciech KozakWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »