MCI (MCI): Udzielenie przez emitenta gwarancji finansowej - raport 14

Raport bieżący nr 14/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MCI Capital S.A. (dalej: "Spółka”) informuje, iż w dniu 10 marca 2016 r. Spółka udzieliła gwarancji finansowej w związku z planowaną emisją obligacji (dalej: "Obligacje”) przez MCI.Venture Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent”) (dalej: "Gwarancja”). Gwarancja została udzielona na prawie czeskim.

Reklama

Gwarancja zabezpieczać będzie następujące zobowiązania Emitenta:

(i) do zapłaty wartości nominalnej i odsetek z tytułu Obligacji;

(ii) z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia względem danego posiadacza Obligacji spowodowanego nieważnością lub unieważnieniem Obligacji;

(iii) z tytułu sankcji spowodowanych nieprawidłowym lub nieterminowym dokonywaniem płatności z tytułu Obligacji.

1) nazwa (firma) podmiotu, któremu została udzielona gwarancja

Gwarancja została udzielona na rzecz każdego z obligatariuszy, tj. podmiotów na rzecz których Obligacje będą zarejestrowane we właściwym rejestrze lub rachunku.

2) łączna kwota zobowiązania, które w całości lub w części zostało zabezpieczone gwarancją, wraz ze wskazaniem wysokości gwarancji udzielonej przez emitenta

Oczekiwana łączna wartość nominalna Obligacji nie powinna przekroczyć 351.000.000 koron czeskich (około 56.160.000 złotych*), przy czym Emitent ma prawo wyemitować Obligacje o wyższej łącznej wartości nominalnej Obligacji, która nie przekroczy 699.000.000 koron czeskich (około 111.840.000 złotych*). Wartość odsetek od Obligacji określać będą warunki emisji Obligacji. Odsetki będą obliczane w oparciu o zmienną stopę procentową, uzależnioną od wartości stawki referencyjnej 6M PRIBOR i powiększone o marżę 3,8% w skali roku.

Gwarancja stanowi zabezpieczenie ww. zobowiązań do kwoty nie wyższej niż 130% łącznej wartości nominalnej faktycznie wyemitowanych Obligacji, powstałych do dnia 8 kwietnia 2021 r. Maksymalna wartość powyższych zobowiązań, do spłaty których Spółka może być zobowiązana na mocy Gwarancji, nie przekroczy 908.700.000 (około 145.392.000 złotych*) koron czeskich.

3) okres, na jaki została udzielona gwarancja

Gwarancja została udzielona do dnia, w którym nastąpi pełne zaspokojenie zobowiązań zabezpieczonych Gwarancją, nie dłużej jednak niż do dnia 8 kwietnia 2022 r.

4) warunki finansowe, na jakich została udzielona gwarancja, z określeniem wynagrodzenia emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie gwarancji

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka, ani żadna inna jednostka zależna od Spółki, nie pobiera wynagrodzenia w związku z udzieleniem Gwarancji.

5) charakter powiązań istniejących pomiędzy emitentem a podmiotem, który zaciągnął zobowiązanie

Spółka jest podmiotem dominującym względem spółki, która jest właścicielem certyfikatów inwestycyjnych związanych z subfunduszem wydzielonym w funduszu inwestycyjnym zamkniętym, który jest podmiotem dominującym względem Emitenta. Ponad powyższe, trzech członków zarządu Spółki zasiada w zarządzie komplementariusza Emitenta.

Do dnia sporządzenia niniejszego raportu, Emitent nie wyemitował Obligacji. Obligacje zostaną wyemitowane na okres do dnia 8 kwietnia 2021 r., w którym planowany jest ich wykup.

* przyjmując, że 1 korona czeska odpowiada wartości 0,16 złotego.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-03-11Ewa OgryczakWiceprezes Zarządu
2016-03-11Wojciech MarcińczykWiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »