Reklama

KERDOS (KRS): Udzielenie przez spółki zależne poręczeń kredytów udzielonych Kerdos Group S.A - raport 120

Raport bieżący nr 120/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "Kerdos Group” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwany dalej Spółką lub Emitentem), niniejszym informuje, że w dniu 10 grudnia 2014r., osobno, każda ze Spółek zależnych Emitenta tj. Mr. House Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 54, Emarket Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 54, oraz Dayli Polska z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Balickiej 117, zawarła z ING Bank Śląski S.A. w Katowicach (zwany dalej "Bankiem") umowy poręczenia za wszelkie zobowiązania pieniężne Emitenta wynikające z:

Reklama

1. Umowy Kredytu nr 884/2013/00000276/00 z dnia 18.09.2013r. zmienionej aneksem nr 1 na podstawie, której ING Bank Śląski S.A. zobowiązał się do udzielania Emitentowi, w okresie od dnia 18 września 2013r. do dnia 31 października 2016r., kredytu odnawialnego w wysokości 9.500.000,00 zł. o czym Emitent informował raportem nr 61/2013,

2. Umowy Kredytu nr 884/2013/00000277/00 z dnia 18.09.2013r. zmienionej aneksem nr 1 na podstawie której ING Bank Śląski S.A. zobowiązał się do udzielania Emitentowi, w okresie od dnia 18 września 2013r. do dnia 31 października 2016r., kredytu odnawialnego w wysokości 3.000.000,00 zł. o czym Emitent informował raportem nr 61/2013,

3. Umowy Wieloproduktowej nr 884/2013/00000279/00 z dnia 18.09.2013r. zmienionej kolejnymi aneksami od nr 1 do nr 3, na podstawie, której ING Bank Śląski S.A. zobowiązał się do udzielania Emitentowi, w okresie od dnia 18 września 2013r. do dnia 23 września 2016r., kredytu odnawialnego, w wysokości 8.250.000,00 zł. oraz kredytów obrotowych w rachunku bankowym w złotych, gwarancji bankowych oraz otwarcia akredytywy o czym Emitent informował raportem nr 61/2013 i raportem 87/2014.

W celu zabezpieczenia roszczeń Banku wynikających z Umowy Kredytowej nr 884/2013/00000276/00 z dnia 18.09.2013r. zmienionej aneksem nr 1, każda z w/w spółek zależnych Emitenta udzieliła poręczenia do wysokości 14.250.000,00 zł (słownie: czternaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i zobowiązała się dokonać płatności na każde pisemne żądanie Banku wszelkich zobowiązań pieniężnych wynikających z tej umowy kredytu w tym spłaty kwoty głównej, wszelkich odsetek od kredytu, prowizji, opłat oraz innych należności Banku wynikających z umowy kredytowej w przypadku gdy należności te nie zostaną zapłacone przez Emitenta. Poręczenia zostały udzielone na czas istnienia zobowiązań z w/w umowy kredytowej zawartej przez Emitenta z ING BANK Śląski S.A. Dodatkowo każda ze Spółek zależnych złożyła wobec Banku oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ust 1 i 2 Prawa Bankowego. Poręczenia zostały udzielone bez wynagrodzenia.

W przypadku Umowy Kredytowej nr 884/2013/00000277/00 z dnia 18.09.2013r. zmienionej aneksem nr 1, zabezpieczając roszczenia Banku, każda z w/w spółek zależnych Emitenta udzieliła poręczenia do wysokości 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) i zobowiązała się dokonać płatności na pisemne żądanie Banku wszelkich zobowiązań pieniężnych wynikających z w/w umowy kredytu w tym spłaty kwoty głównej, wszelkich odsetek od kredytu, prowizji, opłat oraz innych należności Banku wynikających z tej umowy kredytowej. Poręczenie zostało udzielone na czas istnienia zobowiązań z w/w umowy zawartej przez Emitenta z ING BANK Śląski S.A. Dodatkowo każda ze Spółek zależnych złożyła wobec Banku oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ust 1 i 2 Prawa Bankowego. Poręczenia zostały udzielone także bez wynagrodzenia.

Natomiast dla zabezpieczenia roszczeń Banku wynikających z Umowy Wieloproduktowej nr 884/2013/00000279/00 z dnia 18.09.2013r. zmienionej kolejnymi aneksami od nr 1 do nr 3, każda z w/w spółek zależnych Emitenta udzieliła poręczenia do wysokości 12.375.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i także zobowiązała się dokonać płatności wszelkich zobowiązań pieniężnych wynikających z w/w umowy kredytu w tym spłaty kwoty głównej, wszelkich odsetek od kredytu, prowizji, opłat oraz innych należności Banku wynikających z przedmiotowej umowy.

Poręczenie zostało udzielone na czas istnienia zobowiązań z umowy wieloproduktowej zawartej przez Emitenta z ING BANK Śląski S.A. Podobnie jak poprzednio każda ze Spółek zależnych złożyła wobec Banku oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ust 1 i 2 Prawa Bankowego. Także i w tym przypadku poręczenia zostały udzielone bez wynagrodzenia.

Wartość wyżej wskazanych poręczeń zabezpieczających kredyty udzielone Emitentowi na podstawie Umów Kredytowych stanowi łącznie powyżej 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawą prawną przekazania niniejszego raportu stanowi § 5 ust. 1 pkt 7) oraz § 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 133.)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-12-11Kamil KliniewskiPrezes Zarządu
2014-12-11Łucja LatosCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »