Reklama

GREENECO (GET): Ujawnienie informacji opóźnionej - raport 19

Raport bieżący nr 19/2011
Podstawa prawna:

Art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie - zawiadomienie o opóźnieniu informacji

Zarząd ANTI S.A. działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej przekazuje do publicznej wiadomości informacje poufne, których ujawnienie zostało opóźnione na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes Emitenta, oraz sposobu postępowania Emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych.

Reklama

Poufna informacja o opóźnieniu wykonania obowiązku informacyjnego została przekazana do Komisji Nadzoru finansowego w dniu 08 marca 2011 (raport nr 11/2011). Jej treść brzmiała następująco:

"Zarząd ANTI S.A. działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych a także § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes Emitenta, oraz sposobu postępowania Emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych zawiadamia, że w dniu dzisiejszym podpisał przedwstępną umowę sprzedaży Nieruchomości z "JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie. Powyższa umowa spełnia kryteria umowy znaczącej.

Podanie w chwili obecnej informacji o Kontrahencie jak również o przedmiocie sprzedaży mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki jako emitenta papierów wartościowych, w szczególności poprzez podanie informacji o umowie przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości, której dojście do skutku uzależnione jest od spełnienia przez Emitenta szeregu warunków rozciągniętych w czasie. Podanie tej informacji do wiadomości publicznej w chwili obecnej może również spowodować wprowadzenie w błąd inwestorów nabywających papiery wartościowe Spółki, nie będących w stanie właściwie określić prawdopodobieństwa dojścia przyrzeczonej transakcji do skutku.

W tym stanie rzeczy ochrona słusznych interesów Spółki polega w szczególności na minimalizacji ryzyka wycofania się kontrahenta z transakcji lub też podejmowania przez podmioty trzecie działań mogących unicestwić transakcję. Niedojście do skutku umowy przyrzeczonej mogłoby mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Emitenta, a tym samym zagrozić interesom obecnych i przyszłych akcjonariuszy.

W związku z tym Zarząd opóźnia do dnia 15 czerwca 2011 roku, tj. do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości, przekazanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących Kontrahenta, z którym zawarł umowę, przedmiotu oraz warunków finansowych umowy.

W ocenie Emitenta, opóźnienie w przekazaniu informacji dotyczących Umowy nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej.

Ponadto Zarząd Spółki podjął wszelkie niezbędne kroki mające na celu ochronę informacji poufnej w rozumieniu par. 3 do par. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych."

Obecnie, wobec zaistnienia okoliczności pozwalających Emitentowi mieć pewność, iż umowa przeniesienia własności zostanie zawarta w przewidzianym terminie, a tym samym ustaniu okoliczności mogących naruszyć słuszny interes Spółki jako emitenta papierów wartościowych Emitent podaje do publicznej wiadomości dane dotyczące zawartej transakcji:

Zarząd ANTI S.A. informuje, iż dnia 08.03 2011 roku, jako Przyszły Sprzedający zawarł z Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. z siedzibą w Kostrzynie, jako Przyszłym Kupującym, przedwstępną umowę sprzedaży niezabudowanej Nieruchomości o powierzchni 5.004 m2 (pięć tysięcy cztery metry kwadratowe) stanowiącej działki numer 45/211, 45/213 i 45/161 położonych we wsi Wysoka, gmina Kobierzyce, dla których Sąd rejonowy dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgi wieczyste o numerach odpowiednio: WR1K/00133791/2, WR1K/00136570/8 i WR1K/00133792/9.

Cena sprzedaży została ustalona na kwotę: 3.521.490,00 (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych) brutto.

Przyszły Kupujący może odstąpić od Umowy w wypadku naruszenia przez Przyszłego Sprzedającego zapisów niniejszej umowy i zażądać od Przyszłego Sprzedającego kary umownej w kwocie 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych).

Jako kryterium uznania w/w umowy za znaczącą Anti SA przyjęła wartość przedmiotu umowy w wysokości co najmniej 10% kapitałów własnych.
Arkadiusz Rzepa - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »