Reklama

SYNTHOS (SNS): Ujawnienie informacji poufnej, której przekazanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione - raport 11

Raport bieżący nr 11/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Synthos S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie § 2 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych.

Reklama

Zawiadomienie o opóźnieniu wykonania obowiązku informacyjnego do dnia 31 marca 2014 roku zostało przekazane do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 26 października 2013 r.

Treść Informacji Poufnej, której ujawnienie zostało opóźnione:

"Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z 2009 roku ze zmianami) (Rozporządzenie), Zarząd Synthos S.A. (Emitent) informuje o zawarciu w dniu 25 października 2013 r. przez Emitenta umów z BRASKEM S/A z siedzibą w Camacari, Brazylia (Braskem), o łącznej wartości szacunkowej: 720 000 000 (siedemset dwadzieścia milionów złotych 00/100).

Umową o najwyższej wartości spośród zawartych, jest umowa na dostawy pary (Umowa) do zakładu, który Emitent wybuduje w Brazylii w przypadku ziszczenia się warunku zawieszającego Umowy.

Istotne warunki Umowy:

Okres obowiązywania Umowy: Umowa pozostanie w mocy przez okres 15 lat od uruchomienia produkcji w zakładzie, który Emitent wybuduje w Brazylii w przypadku ziszczenia się warunku zawieszającego Umowy.

Szacunkowa wartość Umowy: 590 000 000 zł (pięćset dziewięćdziesiąt milionów złotych 00/100).

Cena przedmiotu Umowy oparta jest na formule cenowej uwzględniającej bieżące notowania cen surowców niezbędnych do jej produkcji.

Postanowienia Umowy przewidują, że limit wzajemnej odpowiedzialności stron (w tym z tytułu kar umownych) wynosi ok. 145 000 000 zł (sto czterdzieści pięć milionów złotych 00/100).

Warunkiem (zawieszającym) wejścia w życie Umowy jest wejście w życie umowy warunkowej zawartej przez Emitenta z BRASKEM S/A na dostawy butadienu do zakładu, który Emitent wybuduje w Brazylii w przypadku ziszczenia się warunku zawieszającego Umowy. W przypadku niespełnienia warunku zawieszającego do 30 czerwca 2015 roku Umowa automatycznie wygaśnie.

Oznaczenie kryterium uznania Umowy za znaczącą umowę:

Łączna wartość umów zawartych przez Emitenta w okresie krótszym niż 12 miesięcy z Braskem, przewyższa 10 % wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, co w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 44 lit. b) w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia, stanowi podstawę do uznania tych umów za umowę znaczącą”

Emitent informuje ponadto, że do chwili publikacji niniejszego raportu warunek zawieszający nie spełnił się. W przypadku ziszczenia się warunku zawieszającego Emitent niezwłocznie poinformuje o tym fakcie raportem bieżącym.

Mając na uwadze brzmienie § 3 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent informuje, że w przypadku niespełnienia się warunku zawieszającego do dnia 30 czerwca 2014 roku Emitent uprawniony będzie do jednostronnego wypowiedzenia umów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-03-31Tomasz KalwatPrezes Zarządu
2014-03-31Zbigniew WarmuzWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »