URSUS (URS): Ujawnienie informacji poufnej, której ujawnienie zostało opóźnione - raport 9

Raport bieżący nr 9/2011
Podstawa prawna:

Art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie - zawiadomienie o opóźnieniu informacji

Działając na podstawie art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 09.185.1439 ze zm.) Zarząd POL - MOT Warfama S.A. w Dobrym Mieście przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes Emitenta, oraz sposobu postępowania Emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz.U.2006.67.476 ze zm.).

Reklama

Informacja poufna przekazana w dniu 8 kwietnia 2011r., której podanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione, brzmiała następująco:

"Zarząd POL-MOT Warfama S.A. na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 09.185.1439 ze zm.) informuje, iż opóźnia obowiązek przekazania do wiadomości publicznej informacji o złożeniu spółce Bumar sp. z o.o. w Warszawie, w dniu 8 kwietnia 2011r., Oferty Wiążącej nabycia:

1) 100% udziałów spółki Ursus sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Posag 7 Panien 8a, 02 - 495 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000085448, będących własnością Bumar;

2) znaków towarowych "Ursus" będących własnością Bumar, które zostały zarejestrowane w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerami 47098, 54394, 56476 oraz zgłoszone do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod numerami 374742, 374744, 374746;

3) ciągników marki "Ursus" będących własnością Bumar.

Warunki złożonej przez Emitenta Oferty Wiążącej mogą podlegać negocjacjom.

Złożona przez Emitenta oferta pozostaje w mocy do dnia 8 lipca 2011r.

Przekazanie do wiadomości publicznej ww. informacji poufnej nastąpi do następnego dnia przypadającego po wygaśnięciu terminu związania złożoną przez Emitenta Ofertą Wiążącą tj. do dnia 9 lipca 2011r.

Zarząd POL-MOT Warfama S.A. wyjaśnia, iż przekazanie informacji o złożeniu Oferty Wiążącej mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki jako emitenta papierów wartościowych, w szczególności poprzez podanie informacji o złożeniu oferty, której dojście do skutku uzależnione jest od spółki Bumar sp. z o.o., która zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru podmiotu z którym podejmie negocjacje, unieważnienia zaproszenia oraz nie przystąpienia lub odstąpienia od negocjacji oraz przedłużenia terminu do składania wiążących ofert. Ochrona słusznych interesów Spółki polega w szczególności na minimalizacji ryzyka wycofania się kontrahenta z transakcji, lub też podejmowania przez podmioty trzecie działań mogących negatywnie wpłynąć na transakcję lub też mogących zmienić jej istotne parametry. Sytuacja taka mogłaby jednocześnie spowodować wprowadzenie w błąd inwestorów nabywających papiery wartościowe Spółki, nie będących w stanie właściwie określić prawdopodobieństwa dojścia przedmiotowej transakcji do skutku.

Zarząd POL-MOT Warfama S.A. wyjaśnia także, iż odroczenie przekazania informacji nie wprowadzi w błąd opinii publicznej ponieważ Spółka poda pełną informację dotyczącą omawianej transakcji niezwłocznie po rozstrzygnięciu procedury ofertowej i zakończeniu ewentualnych negocjacji."

W nawiązaniu do wyżej wymienionego raportu, Zarząd POL - MOT Warfama S.A (Emitent) informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2011r. spółka Bumar sp. z o.o. zaprosiła Emitenta do rozmów zmierzających do ustalenia ostatecznych postanowień umów nabycia składników objętych Ofertą Wiążącą złożoną przez Emitenta. Po przeprowadzonych negocjacjach, w dniu 26 kwietnia 2011r. Emitent zawarł ze spółką Bumar sp. z o.o. umowę sprzedaży ciągników marki "URSUS" za łączną maksymalną cenę wynoszącą 7.321.035,00 zł netto (cena ulegnie obniżeniu w przypadku nabycia przez Emitenta mniejszej liczby ciągników niż wskazana w dniu zawarcia umowy), umowę sprzedaży znaków towarowych "URSUS" za cenę 8.100.000 zł oraz umowę sprzedaży udziałów spółki URSUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie za cenę 1 zł. Zawarte umowy są ze sobą ściśle powiązane a ich wejście w życie Strony uzależniły od ziszczenia się dwóch warunków zawieszających - uzyskania zgody Prezesa UOKiK w zakresie koncentracji oraz zgody Zgromadzenia Wspólników Bumar na zawarcie przez Bumar sp. z o.o. ww. umów. W przypadku niespełnienia się warunków zawieszających w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umów, zawarte umowy ulegną rozwiązaniu. Z chwilą rozwiązania umów z powodu niespełnienia się warunków zawieszających wygasną wszystkie zobowiązania i roszczenia Stron wynikające z Umów. O spełnieniu się warunków zawieszających wskazanych w ww. umowach lub o rozwiązaniu ww. umów Emitent powiadomi w raporcie bieżącym, przekazanym po zaistnieniu jednej z powyższych okoliczności.

Łączna wartość umowy sprzedaży ciągników marki "URSUS", umowy sprzedaży znaków towarowych "URSUS" oraz umowy sprzedaży udziałów spółki URSUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Pozostałe warunki umów nie odbiegają od standardowych, ogólnie przyjętych przy tego typu umowach.
Adam Dobieliński - Prezes Zarządu
Karol Zarajczyk - Wiceprezes Zarządu
Jan Andrzej Wielgus - Członek Zarządu
Tomasz Horbal - Członek Zarządu
Marcin Matusewicz - Prokurent
Ewa Pradoń - Prokurent

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »