Reklama

URSUS (URS): Ujawnienie informacji poufnej, której ujawnienie zostało opóźnione - raport 24

Raport bieżący nr 24/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Działając na podstawie art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 09.185.1439 ze zm.) Zarząd Ursus S.A. w Lublinie przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes Emitenta, oraz sposobu postępowania Emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz.U.2006.67.476 ze zm.).

Reklama

Informacja poufna przekazana w dniu 6 marca 2014r., której podanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione, brzmiała następująco:

"Zarząd URSUS S.A. na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.), a także § 2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz.U. Nr 67, poz. 476 ze zm.), informuje, że opóźnia obowiązek przekazania do wiadomości publicznej informacji, powziętej w dniu 5 marca 2014r., tj. natychmiast gdy stało się to możliwe, o złożeniu wszystkich podpisów ze strony METALS AND ENGINEERING CORPORATION (METEC) OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA, tj. o zawarciu umowy na dostawę ciągników, wyposażenie centrów serwisowych oraz dostawę części zamiennych do ciągników, która zastąpiła umowę, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 24/2013 z dnia 24 września 2013r.

Na podstawie zawartej umowy Emitent dostarczy odbiorcy 3.000 ciągników w formie SKD i CKD, partiami w dwóch fazach (pierwsza faza 1.496 sztuk, druga faza 1.504 sztuk), a także zapewni wyposażenie centrów serwisowych oraz części zamienne do ciągników. Pierwsze partie dostaw ciągników z pierwszej fazy umowy powinny rozpocząć się na przełomie czerwca i lipca 2014r. Przed rozpoczęciem dostaw ciągników Emitent zapewni wyposażenie co najmniej jednego centrum serwisowego odbiorcy. Na podstawie zawartej umowy Emitent przeprowadzi także szkolenia personelu odbiorcy oraz zapewni mu wsparcie techniczne w niezbędnym zakresie. W pierwszej fazie Emitent dostarczy odbiorcy ciągniki o mocy 50, 80, 110, 140 i 180 koni mechanicznych. Rozpoczęcie drugiej fazy realizacji umowy oraz jej szczegóły strony uzgodnią najpóźniej do dnia 1 marca 2015 r.

W związku z zawarciem umowy na dostawy ciągników strony przewidują także nawiązanie współpracy w zakresie dostaw maszyn i narzędzi rolniczych.

Łączna wartość umowy ustalona na dzień jej zawarcia wynosi 90.000.000 dolarów amerykańskich, wartość pierwszej fazy sprzedawanych ciągników, części zamiennych i frachtu wynosi 49.999.998,00 dolarów amerykańskich.

Płatność za towary będące przedmiotem umowy w pierwszej fazie będzie dokonana zgodnie z warunkami Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii w sprawie udzielenia kredytu w pomocy wiązanej z dnia 25 lutego 2014 (Umowa kredytowa) oraz z warunkami porozumień zawartych pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Ministerstwo Finansów i Rozwoju Gospodarczego Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii lub jego upoważnionego przedstawiciela w ciągu 30 dni od wejścia w życie umowy o kredyt. Płatność zostanie dokonana w formie 30% zaliczki przed rozpoczęciem dostaw, 60% łącznej ceny zostanie zapłacone po wystawieniu dokumentów przewozowych, natomiast pozostałe 10 % ceny zostanie zapłacone po podpisaniu protokołów odbioru sprzedanych ciągników i części zamiennych.

Sposób płatności za towary będące przedmiotem umowy w drugiej fazie strony ustalą po zrealizowaniu dostaw z pierwszej fazy umowy.

Prawem regulującym stosunki stron związane z zawartą umowa jest prawo Szwajcarskie. Ewentualne spory mogące powstać w związku z umową strony poddały pod rozstrzygnięcie arbitrażowe Izby Handlowej w Zurychu.

Pozostałe warunki umowy nie które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Zawarta przez Emitenta umowa wchodzi w życie w terminie 15 dni od daty ratyfikacji umowy zawartej 25 lutego 2014 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii w sprawie udzielenia kredytu w pomocy wiązanej.

Zawarta umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Powodem podjęcia przez Emitenta decyzji o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji o zawarciu powyższej umowy jest fakt, iż wejście w życie zawartej umowy uzależnione jest od ratyfikacji i wejścia w życie umowy zawartej pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii.

Ujawnienie faktu zastąpienia zawartej umowy nową umową, której wejście w życie zostało odroczone w czasie, przed spełnieniem się okoliczności powodujących jej wejście w życie naruszyłoby słuszny interes Spółki i tym samym jej akcjonariuszy. Ochrona słusznych interesów Spółki w niniejszym przypadku polega w szczególności na minimalizacji ryzyka negatywnego odbioru przez dotychczasowych partnerów i głównych dostawców Spółki informacji o zastąpieniu jednego z istotniejszych kontraktów Spółki, kontraktem, który jeszcze nie obowiązuje. Nie bez znaczenia jest także chęć uniknięcia przez Emitenta prób wpływania przez konkurencję na wycofanie się drugiej strony z zawartej umowy lub chęć zmiany jej postanowień. Sytuacja taka mogłaby jednocześnie spowodować wprowadzenie w błąd inwestorów nabywających papiery wartościowe Spółki, nie będących w stanie właściwie określić prawdopodobieństwa pełnej realizacji umowy i jej znaczenia dla Spółki. Zbyt wczesne przekazanie ww. informacji wpłynęłoby także negatywnie na pozycję konkurencyjną Emitenta w branży maszyn rolniczych w Polsce i na rynkach zagranicznych. Nie jest wskazane, aby Emitent ujawnił, że zastąpił dotychczasową znacząca umowę umową jeszcze nieobowiązującą.

Zarząd URSUS S.A. zapewnia jednocześnie, że zachowa w poufności opóźnioną do ujawnienia informację poufną oraz gwarantuje, iż odroczenie przekazania informacji nie wprowadzi w błąd opinii publicznej, ponieważ Spółka poda pełną informację dotyczącą zawartej umowy w dniu jej wejścia w życie, tj. niezwłocznie po upływie okresu, w którym jej ujawnienie mogłoby negatywnie wpłynąć na relacje z partnerami biznesowymi Spółki i realizację zawartych umów, a także na pozycję konkurencyjną Emitenta. Publikacja ww. informacji we wskazanej dacie nie pokrzyżuje także zamiarów Emitenta związanych z innymi planowanymi przedsięwzięciami biznesowymi związanymi z umową.”

W nawiązaniu do wyżej cytowanego raportu, Zarząd Ursus S.A. informuje, iż w dniu 27.06.2014r. Emitent otrzymał na rachunek bankowy kwotę zaliczki w wysokości 14.999.999,40 dolarów amerykańskich (wyrażonej w 45 379 498,18 złotych polskich), stanowiącą 30% wartości pierwszego etapu ww. umowy (łączna wartość umowy wynosi 90.000.000 dolarów amerykańskich). Kwota zaliczki stanowi równowartość 30% wartości pierwszej fazy sprzedawanych ciągników, części zamiennych i frachtu. Kwota ta została wypłacona przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), w ramach umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Kolejna płatność stanowiąca 60% łącznej ceny zostanie wypłacona przez BGK po wystawieniu dokumentów przewozowych, dotyczących pierwszej fazy sprzedawanych ciągników i części zamiennych, natomiast pozostałe 10 % ceny zostanie zapłacone po podpisaniu protokołów odbioru sprzedanych ciągników i części zamiennych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-27Karol ZarajczykPrezes Zarządu
2014-06-27Jan WielgusCzlonek Zarządu
2014-06-27Wojciech ZachorowskiCzlonek Zarządu
2014-06-27Tadeusz UstyniukCzlonek Zarządu
2014-06-27Abdullah AkkusCzlonek Zarządu
2014-06-27Agnieszka WiśniewskaProkurent
2014-06-27Marcin MatusewiczProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »