Reklama

COLIAN (COL): Ujawnienie opóźnionej informacji na temat znaczącej umowy

Raport bieżący nr 18/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Colian Holding S.A. dalej Emitent, działając na podstawie art. 57 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. z 2009, Dz. U. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości informacje poufne, których ujawnienie zostało opóźnione. Pierwsza informacja o opóźnieniu trafiła do KNF w dniu 17 marca 2016 r. Poufna informacja dotyczy znaczącej umowy. W dniu 16.03.2016 roku, spółka zależna Emitenta t.j.: Colian sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku (62-860) przy ulicy Zdrojowej 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000269526, NIP 618-204-52-00, REGON 300446241, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym 871.156.000,00 PLN (dalej Colian sp. z o.o. ) oraz Barry Callebaut Belgium NV, prawidłowo zarejestrowana zgodnie z prawem belgijskim, z siedzibą w Aalstersestraat 122, 9280 Lebbeke Wieze, Belgia, (dalej Barry Callebaut Belgium NV) podpisały Umowę o Współpracy, której przedmiotem jest określenie warunków kooperacji w zakresie wytwarzania i dostaw produktów czekoladowych do podmiotów Grupy Colian Holding S.A (dalej Umowa Współpracy lub Umowa).

Reklama

Barry Callebaut Belgium NV jest podmiotem wchodzącym w skład Grupy Barry Callebaut z siedzibą w Zurychu. Grupa Barry Callebaut jest wiodącym światowym producentem wysokiej jakości wyrobów czekoladowych i kakao. Zakładem obsługującym dostawy produktów do podmiotów Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. będzie zakład z Łodzi.

Umowa zakłada współpracę w okresie sześciu (6) kolejnych lat. Spółki wchodzące w skład Grupy Emitenta, dzięki podpisaniu Umowy będą miały całkowicie zabezpieczone dostawy produktów w ilościach odpowiadających rzeczywistym i planowanym potrzebom produkcyjnym.

Umowa współpracy określa w sposób wyczerpujący prawa i obowiązku stron, przy czym Emitent wskazuje poniżej jedynie najważniejsze z nich oraz charakterystyczne dla przedmiotowej współpracy:

- kupujący (podmioty z Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A.) zobowiązują się do nabywania minimalnych ilości produktów w określonym czasie trwania umowy. Przy czym minimalne ilości odpowiadają potrzebom produkcyjnym podmiotów z Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A.

- powyższe zobowiązanie zostało obostrzone karą umowną na wypadek braku jego wykonania. Wysokość kary umownej uzależniona jest od wartości nienabytych ilości produktów, przy czym strony umowy nie przewidziały możliwości dochodzenia dalszych, przewyższających wartość kar umownych, odszkodowań.

- umowa będzie wykonywana poprzez realizację prognoz i wykonywanie jednostkowych umów sprzedaży.

- reguły finansowe współpracy oparte są o zasady "open book”, przy czym wszystkie parametry cenotwórcze wytwarzania i dostawy czekolady zostały sprecyzowane w umowie.

- obowiązującym dla umowy prawem jest prawo polskie.

- sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest Niemiecki Sąd Arbitrażowy.

- Umowa zakłada jednoczesne podpisanie umowy sprzedaży wyposażenia zakładu produkcyjnego Colian sp. z o.o. w Poznaniu, gdzie nabywcą jest Barry Callebaut Belgium NV.

Jako kryterium uznania Umowy współpracy za znaczącą Emitent przyjął kryterium określone w § 2.1 pkt 44 lit. a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, tj. przekroczenie 10% kapitałów własnych Emitenta.

Zarząd podjął decyzję o opóźnieniu informacji poufnej mając na uwadze słuszny interes Emitenta i podmiotu zależnego Colian sp. z.o.o , w szczególności trwające negocjacje ze Związkami Zawodowymi.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-17Marcin SzuławaCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »