Reklama

ALTERCO (ALT): Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Raport bieżący nr 46/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd ALTERCO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informacje poufne, których przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione na podstawie art. 57 Ustawy o ofercie z dnia 29.07.2005 r., oraz § 2 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.04.2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych.

Informacja o opóźnieniu wykonania obowiązku informacyjnego została przekazana do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 12.03.2011 r. i dotyczyła podpisania listu intencyjnego dotyczącego przyszłego nabycia nieruchomości.

Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29.07.2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz § 5 ust. 1 pkt. 1 i 3, § 7 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent przedstawia poniżej treść opóźnionego raportu.

"Na podstawie Art. 57 Ustawy o ofercie oraz § 2 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.04.2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych, Zarząd ALTERCO S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 11.03.2011 r. podpisał z Hochtief Polska S.A., z siedzibą w Warszawie (Sprzedający), list intencyjny w sprawie przygotowania przez Strony umowy nabycia przez Emitenta (Umowa) nieruchomości znajdującej się w Warszawie, al. Władysława Sikorskiego , o łącznej powierzchni ok. 3000 m2 ,zabudowaną budynkiem biurowym o łącznej powierzchni ok. 13000 m2 (Nieruchomość) za cenę 14 900 000,00 Euro plus VAT.

Strony uzgodniły, że w przypadku, gdy w dniu przystąpienia do podpisania Umowy kurs wymiany będzie poniżej 3,9 zł / 1 Euro - strony odstąpią od podpisania Umowy bez żadnych skutków prawnych ani finansowych.

Strony zamierzają zawrzeć Umowę w terminie do końca maja 2011 roku, chyba, że Emitent wskaże do przystąpienia do Umowy stronę trzecią (do czego jest upoważniony) - wtedy Umowa zostanie zawarta do końca czerwca 2011 r.

W terminie do końca czerwca 2011 r. Sprzedający nie będzie podejmował ani prowadził żadnych negocjacji w sprawie zbycia Nieruchomości z innymi - poza Emitentem - podmiotami.

Transakcja może być zawarta pod warunkiem wyrażenia na nią zgód przez Rady Nadzorcze Sprzedającego i Emitenta, przed podpisaniem Umowy.

W przypadku, jeżeli którakolwiek ze stron nie przystąpi do Umowy bez uzasadnienia - druga strona ma prawo do otrzymania kary umownej w wysokości 500 000,00 zł plus VAT

Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a podmiotem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi podmiot, z którym list intencyjny został podpisany.

W związku ze wstępnym charakterem listu intencyjnego i koniecznością spełnienia warunku w postaci uzyskania zgody Rady Nadzorczej na przystąpienie do Umowy - Zarząd Alterco S.A. jest zdania, że w utajnieniu niniejszego raportu ma zastosowanie § 2 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13.04.2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych, ponieważ opublikowanie zawartych w niej informacji w istotny sposób mogłoby zaszkodzić przebiegowi dalszych negocjacji ze Sprzedającym.

Zgodnie z wymogiem Art. 57 ust. 1 Zarząd Emitenta określa termin opublikowania informacji o podpisaniu dokumentu na 30 czerwca 2011 r."

Jednocześnie Emitent informuje, że - w związku z przedłużającymi się pracami dotyczącymi dodatkowych uzgodnień w sprawie przygotowania umowy ostatecznej, Strony porozumieniami podpisanymi w dniach 27.05.2011 r. i 30.06.2011 r. uzgodniły nowy termin obowiązywania listu intencyjnego do dnia 05.08.2011 r.
Zbigniew Zuzelski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »