Reklama

B3SYSTEM (B3S): Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Raport bieżący nr 86/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Reklama

B3System S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej również jako: "Spółka”] poniżej przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnej dotyczącej podpisania w dniu 23 października 2013 r. ze spółką prawa cypryjskiego – Develoteam Investment Limited z siedzibą w Limassol, umowy o prowadzenie negocjacji, rozpoczęcia badania due diligence oraz o fakcie przystąpienia do prowadzenia negocjacji dotyczących dofinansowania Spółki, której to ujawnienie zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm) w zw. z § 2 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych z dnia 13 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 67, poz. 476).

W dniu 24 października 2013 r. Spółka przekazała do Komisji Nadzoru Finansowego informację w formie raportu bieżącego, o następującej treści:

"B3System S.A. [dalej również jako: "Spółka”] działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [dalej również jako: "Ustawa”], a także § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych [dalej również jako: "Rozporządzenie”], niniejszym zawiadamia o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej podpisania w dniu 23 października 2013 r. umowy o prowadzenie negocjacji, rozpoczęcia badania due diligence Spółki oraz o fakcie przystąpienia do prowadzenia negocjacji dotyczących dofinansowania Spółki [dalej również jako: "Inwestycja”], a także podmiotu prowadzącego ww. badanie oraz drugiej strony przedmiotowych negocjacji [dalej również łącznie jako: "Opóźniona Informacja”].

W ocenie Spółki przekazanie w chwili obecnej do publicznej wiadomości Opóźnionej Informacji, mogłoby negatywnie wpłynąć na skuteczne i niezakłócone prowadzenie badania Spółki oraz przebieg negocjacji dotyczących warunków Inwestycji w zakresie uzgodnienia szczegółowych kwestii finansowych i biznesowych (a nawet prowadzić do ich zerwania), a także na ostateczny wynik przedmiotowych rozmów. Tym samym upublicznienie Opóźnionej Informacji w chwili obecnej mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki.

Dodatkowo w ocenie Spółki przekazanie do publicznej wiadomości w chwili obecnej Opóźnionej Informacji mogłoby zmaterializować ryzyko manipulacji kursem akcji Spółki na skutek multiplikowania nieweryfikowalnych na obecnym etapie rozmów spekulacji dotyczących dalszego przebiegu, rozmiaru oraz warunków potencjalnej Inwestycji. Przedmiotowe ryzyko byłoby najmniejsze, gdyby upublicznienie Opóźnionej Informacji nastąpiło wraz z zakończeniem omawianych negocjacji oraz towarzyszyło mu przekazanie wszystkim uczestnikom rynku kapitałowego sensu largo wiadomości co do ich ostatecznego wyniku (nieuzgodnienia żadnych warunków Inwestycji oraz podjęcie decyzji o jej nieprzeprowadzaniu, bądź też ustalenia zasad prowadzenia Inwestycji oraz zawarcia porozumienia stanowiącego podstawę dla jej realizacji).

W związku z powyższym, w ocenie Spółki chwilowe nieprzekazywanie do publicznej wiadomości Opóźnionej Informacji – w świetle przywołanych na wstępie przepisów – jest ze wszech miar uzasadnione najlepiej rozumianym interesem Spółki, a także jej aktualnych oraz potencjalnych akcjonariuszy. Dodatkowo nie występują żadne okoliczności, które mogłyby powodować, iż ww. działanie w jakikolwiek sposób spowoduje wprowadzenie w błąd opinii publicznej.

Spółka zapewni zachowanie poufności Opóźnionej Informacji wypełniając obowiązki mające na celu ochronę informacji poufnej wynikające z Ustawy oraz Rozporządzenia, w szczególności przez zobowiązanie do zachowania poufności, ograniczenie dostępu do tych informacji dla osób niezaangażowanych oraz prowadząc rejestr informacji poufnych.

Jednocześnie Spółka zapewnia, iż przekaże Opóźnioną Informację do publicznej wiadomości niezwłocznie po zakończeniu negocjacji dotyczących Inwestycji, które zdaniem Spółki powinny zakończyć się nie później niż do końca grudnia 2013 r.

Niniejszy raport sporządzono na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej zostało dokonane w związku z brakiem uzgodnień warunków Inwestycji w zastrzeżonym terminie oraz wiadomością przekazaną w dniu 31 grudnia 2013r. przez Develoteam Investment Limited o rezygnacji z kontynuowania dalszych negocjacji w tym przedmiocie bez wskazania przyczyn rezygnacji z rozmów.

Niniejszy raport sporządzono na podstawie art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-12-31Adam DyszkowskiPrezes Zarządu
2013-12-31Paulina Patrycja Bylina-OlbrychWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »